Kvantová gravitace

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Kvantová gravitace je soubor otázek ve fyzice, k jejichž vyřešení je třeba zahrnout jak správnou teorii gravitace, kterou je s velkou přesností obecná teorie relativity Alberta Einsteina, tak i kvantovou mechaniku. Typické jevy studované v kvantové gravitaci jsou výroba kvant gravitačních vln, tzv. gravitonů, jejich rozptyl, vyzařování černých děr a „kvantová pěna“, tedy kvantové fluktuace časoprostoru na nejkratších délkových měřítkách. Ukazuje se, že je velmi obtížné vytvořit teorii, která respektuje jak obecnou relativitu, tak kvantovou mechaniku. Mezi teorie, které jsou kandidátem na kvantovou teorii gravitace patří např. teorie superstrun nebo smyčková teorie gravitace .

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace