Black-Friday-2021-11-Encyklopedie.png

Lázeň

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)


Lázeň, latinsky balneum, je obecně sprchová nebo vanová koupel, širší označení označuje místo, kde se provádějí léčebné lázeňské kúry.

Obsah

Lázně

Soubor:Trotula.jpeg
Středověká lázeň

Rozeznáváme například

apod. Z pohledu účelu rozlišujeme

  • lázně očistné
  • lázně sloužící wellness
  • přírodní léčebné lázně, využívající k léčbě místně příslušný přírodní léčivý zdroj (minerálnní vodu, plyn nebo peloid) anebo klimatické podmínky příznivé k léčení.

Přírodními léčebnými lázněmi se rozumí soubor zdravotnických a jiných souvisejících zařízení, sloužících k poskytování lázeňské péče.

Lázeňským místem se rozumí území nebo část území obce nebo více obcí, v němž se nacházejí přírodní léčebné lázně, stanovené za lázeňské místo podle lázeňského zákona. Existují celé lázeňské komplexy nebo města.

Historie lázní

Nejspíše již před čtyřmi tisíci lety vznikaly nejstarší lázně a bazény u velkých řek protoindických měst. I ve Starém Egyptě existovaly lázně s propracovaným provozem (dle nalezených staroegyptských soudních papyrů), které mimo jiné poskytovaly možnost dělníkům pracujícím na stavbě pyramid dodržovat své hygienické zvyklosti. Například v Číně k nejmarkantnějšímu rozšíření lázeňství docházelo za dynastie Čou v letech 1100 - 300 př. n. l. Lázně byly původně společné pro obě pohlaví. V Japonsku se veřejné lázně začaly budovat s rozvojem buddhismu. Jejich teplota dosahovala až 50 °C. Díky této vysoké teplotě vody bylo nutné se adaptovat a navštěvovat lázně již od dětství. Později se přistoupilo k variantě lázní oddělených pro muže a ženy, což samozřejmě nezabránilo pokušení pozorovat opačné pohlaví ve chvílích relaxace. Jak zachovalé dřevořezby a tušové kresby dokládají, koupající dělali pro tento účel v papírových mezistěnách díry.

Lázně v Česku a na Slovensku

Česko je poměrně bohaté na termální prameny a proto i na lázeňská města. Mezi nejznámější lázeňská města u nás patří např. Karlovy Vary, Mariánské či Františkovy Lázně, Teplice, Luhačovice, Poděbrady, Teplice nad Bečvou, Třeboň, Lázně Libverda, Lázně Bohdaneč, Lázně Dolní Lipová a mnoho dalších. Také na Slovensku najdeme mnoho takových míst. Mezi nejvýznamnějšími jmenujme alespoň Piešťany, Trenčianske Teplice, Bardejov.

Související články