Linda

Z Multimediaexpo.cz


Linda je ženské křestní jméno nejasného původu a významu. Pochází buď od německého výrazu lind - „jemný, mírný“ anebo španělského slova linda - krásná. Podle českého kalendáře má svátek 1. září.

Statistické údaje

Následující tabulka uvádí četnost jména v ČR a pořadí mezi ženskými jmény ve srovnání dvou roků, pro které jsou dostupné údaje MV ČR - lze z ní tedy vysledovat trend v užívání tohoto jména:

Rok Četnost Pořadí
1999 4123 130.
2002 4354 124.
Porovnání o 231 více o 6 lépe

Změna procentního zastoupení tohoto jména mezi žijícími ženami v ČR (tj. procentní změna se započítáním celkového úbytku žen v ČR za sledované tři roky) je +6,4%, což svědčí o poměrně strmém nárůstu obliby tohoto jména.

Známé nositelky jména

Související články