Městský národní výbor

Z Multimediaexpo.cz

Platební výměra vyúčtovaná Teplickým národním výborem

Městský národní výbor (MěNV) je označení národních výborů, které vykonávaly v Československu do roku 1990 správu měst. Byly podřízené okresním národním výborům (ONV). V Praze však byl zřízen Národní výbor hlavního města Prahy (NVP) a byl postavený na úroveň krajským národním výborům. Podobně i v některých dalších velkých městech měly národní výbory vyšší pozici. V roce 1990 se městské národní výbory transformovaly na městské úřady a městská zastupitelstva, později na úřady města a zastupitelstva města.