Mahenovo divadlo

Z Multimediaexpo.cz

Mahenovo divadlo

Mahenovo divadlo je jedno z významných evropských divadel se sídlem v Brně.

Historie

Po požáru tehdejšího Městského divadla Reduta na Zelném trhu roku 1870 bylo nutné postavit novou scénu, a tak byla v roce 1882 dokončena stavba nového německého Městského divadla Na hradbách (dnes Mahenova divadla)

Plány dnešního Mahenova divadla dodala proslulá Videňská podnikatelská firma Ateliér Fellnera a Helmera (podobně jako řadě jiných evropských divadel). Stavbu provedl brněnský městský stavitel J. Arnold za řízení architekta J. Nebehostenyho velmi rychle - od započetí stavby do otevření divadla za necelých 17 měsíců.

Přitom bylo nutno během stavby měnit dispozice a vyrovnat se tak s draze zaplacenými zkušenostmi požáru tří evropských divadel toho roku - na jaře divadla ve francouzské Nizze, v srpnu pak sotva otevřeného Národního divadla v Praze a pak zejména nejhůře postiženého Okružního divadla ve Vídni. Aby se brněnské divadlo vyvarovalo podobných tragických eventualit, musely být mimo plány pořízeny další nové východy a postavena dvě nová postranní schodiště. Další pozdržení způsobilo odvážné, nicméně na svou dobu smělé rozhodnutí: nahradit navržené plynové osvětlení zcela novým (pouze tři roky starým !) vynálezem Edisonovým - elektrickými žárovkami. Projekt elektroinstalace provedl sám legendární Thomas Alva Edison a jeho laboratoř v New Jersey, elektroinstalaci pak pařížské a vídeňské firmy.

Díky tomu Brno, tehdy ještě největší město rakousko-uherské monarchie s 82 600 obyvateli, postavilo první divadlo na evropském kontinentu již vybavené elektrickým žárovkovým osvětlením. A to ve městě, kde přitom dosud nebyla zavedena elektřina, takže jen pro potřeby divadla musela byt postavena malá elektrárnička. Autor projektu elektrického osvětlení Thomas Alva Edison navštívil Brno až o pětadvacet let později, aby shlédl jím navržené dílo. Části Edisonovy původní elektroinstalace jsou vystaveny v malé expozici ve foyeru divadla. Mahenovo divadlo je dnes národní technickou památkou.

Mahenovo divadlo je postaveno ve slohu, který je kombinací neorenesance, neobaroka a neoklasicismu. Původní počet sedadel byl po řadě úprav snížen z původních 1195 na dnešních pohodlných 572.

Zahajovacím představením byl 14. listopadu 1882 Egmont J.W. Goetha s hudbou Ludwiga van Beethovena.

Po založení Československé republiky roku 1918 divadlo přešlo do českých rukou (pod názvem Divadlo na hradbách) a jeho prvním dramaturgem se stal brněnský spisovatel a dramatik Jiří Mahen, jehož jméno dnes divadlo (od doku 1965) nese.

Roku 1936 byla pražskou firmou Českomoravská Kolben-Daněk provedena rozsáhlá rekonstrukce jeviště při níž byly instalovány těžké jevištní vozy (dělená podlaha jeviště, mosty a otáčivé jeviště) a díky nimž se divadlo tehdy stalo nejmoderněji technicky vybaveným divadlem v Československu.

Až do postavení nového Janáčkova divadla v roce 1965 sloužilo dnešní Mahenovo divadlo převážně opernímu souboru. V tomto divadle bylo např. poprvé uvedeno šest oper Leoše Janáčka a také světová premiéra baletu S. Prokofjeva Romeo a Julie.

Od roku 1965 je Mahenovo divadlo mateřskou scénou činoherního souboru Národního divadla v Brně a svá představení zde hrají i ostatní soubory NDB. Činohra Národního divadla v Brně je jedním z nejstarších divadelních souborů v České republice, profesionálně působí od roku 1884.

Externí odkazy