Malířství

Z Multimediaexpo.cz

Mona Lisa je na Západě snad nejznámějším malířským dílem

Malířství je vedle sochařství a grafiky jednou z částí výtvarného umění. Je to postup aplikování barviva rozpuštěného v médiu a nanášení (lepivého) činidla na povrch jakým je například papír, malířské plátno nebo zeď. Člověku zabývajícímu se touto činností se říká malíř; tohoto termínu se užívá zejména, jde-li o jeho profesi. Existují důkazy, že historie malování je asi šestkrát delší než historie užívání psaného jazyka. Umělecká malba se považuje za jednu z nejdůležitějších forem výtvarného umění.

Dělení malířství

Podle funkce
  • monumentální malířství (souvisí s architekturou – malby na stěnách, stropech, …)
  • deskové malířství (např. triptych – trojdílný křídlový oltář, i vícedílné)
  • malba na sklo (vitráže)
Podle techniky
podle námětu
  • náboženské obrazy
  • historické
  • portréty, autoportréty
  • krajina, zátiší (natura mortis – mrtvá příroda)
  • žánrový námět – sociální tematika (lidé, život)
  • alegorické
  • abstraktní, nefigurativní malby, ornamentální – dekorativní

Vnímáme, jak malíř pracuje s barvou - koloristé, jestli převládá linie; kompozice; práce se světlem; šerosvit…

Od dob renesance je malba nebo kresba považována za samostatný umělecký projev.

Související články

Externí odkazy