MediaWiki:Copyrightwarning2

Z Multimediaexpo.cz

Uvědomte si, že všechny příspěvky do Multimediaexpo.cz, mimo Katalogu firem, mohou být ostatními uživateli upraveny, pozměněny či odstraněny. Pokud si nepřejete, aby váš text byl nemilosrdně upravován, pak ho do Multimediaexpo.cz prostě neukládejte.
Uložením příspěvku se zavazujete, že je vaším dílem nebo je zkopírován ze zdrojů, které nejsou chráněny autorským právem (public domain), podrobnosti najdete v článku Autorské právo. Nekopírujte díla chráněná autorským právem bez jasného povolení !