Melodie

Z Multimediaexpo.cz

Melodii chápeme jako

  • skladatelem rytmicky organizovanou sekvenci jednotlivých tónů, navazujících na sebe tak, aby byla vyjádřena hudební myšlenka nebo její frakce.
  • tónovou strukturu s přihlédnutím k uspořádání jednotlivých tónů v určitém sledu
  • základní atribut kompozice s doprovodem (v evropské hudbě)

Melodie patří spolu s rytmem a harmonií k základním prvkům, definujícím celkový hudební projev.

Související články