Metropolitan Area Network

Z Multimediaexpo.cz

Metropolitní síť, zkráceně MAN (Metropolitan Area Network), je rozlehla počítačová síť obvykle zasazena do města.

Metropolitní síť je technicky několik menších podsítí pospojovaných navzájem. Propojení se dělají většinou přes Wi-Fi nebo může použít Ronju nebo optické vlákno. Metropolitní síť je optimalizován pro vetší zeměpisnou oblast než je LAN, v rozsahu od několika bloků budov až po celá města. Metropolitní síť obvykle využívaná jednotlivci a organizacemi.
Normalizovaná metropolitní síť existuje jedna:

  • Protokol Distributed Queue Dual Bus (DQDB) (IEEE 802.6)

DQDB je založen na koncepci ATM - používá 53 oktetové buňky mezi komunikujícími stranami musí být vytvořeno virtuální spojení. DQDB používá sběrnicovou topologii: dvě protisměrné nezávisle pracující sběrnice, každá podporuje přenos v jednom směru. Přerušení média může být izolováno bez přerušení sítě.

Související články