Mezinárodní policejní asociace

Z Multimediaexpo.cz

Mezinárodní policejní asociace, anglicky International Police Association (IPA), je největší světová organizace sdružující policisty jako jednotlivce.

Zakladatelem byl Arthur Troop, který ji založil 1. ledna 1950 s cílem vytvořit přátelské vztahy a zkvalitnění práce mezi policisty. Česká sekce vznikla v roce 1991.

Znakem asociace je obrázek Zeměkoule, v jehož horní části je nápis International Police Association a ve spodní části Servo per Amikeco, což v esperantu znamená služba skrze přátelství.

Související články

Externí odkazy