V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Minerální látka

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)
Mezi minerální látky patří i nerosty

Minerální látkou se rozumí látka nerostného (neorganického) původu. Může to být

  • minerál – prvky nebo chemické sloučeniny přírodního původu
  • hornina – směs tvořená minerály a případně i dalšími součástmi
  • minerální voda – vodný roztok minerálů

Minerální látky (v těchto souvislostech obvykle označované jako minerální soli) jsou důležitou složkou lidské výživy.

Příbuzné pojmy