Hornina

Z Multimediaexpo.cz

Skála na německém ostrově Helgoland tvořená sedimentární horninou

Hornina (neodborně kámen) je heterogenní směs tvořená různými minerály, někdy i organickými složkami, vulkanickým sklem či kombinací těchto komponentů. Výjimku tvoří pouze monominerální horniny, které jsou tvořené pouze jedním minerálem (například hornina mramor je tvořena pouze minerálem kalcitem).

Věda zabývající se horninami se nazývá petrologie.

Obsah

Dělení hornin

Horniny dělíme obvykle podle způsobu jejich vzniku:

vyvřelé horniny (magmatické)

hlubinné (plutonické)

žilné (neptunické)

výlevné (vulkanické)

usazené horniny (sedimentární)

úlomkovité

jílovité

organogenní

chemické

přeměněné horniny (metamorfované)

Všechny tři skupiny hornin jsou v neustálém koloběhu mezi sebou v závislosti na tlakově-teplotních podmínkách (tzv. pT podmínky), kdy vlivem změny jedné či obou složek dochází k přeměně jednoho druhu v druhý a naopak.

Zastoupení horninových typů na zemském povrchu

Plocha souše je asi 149 milionů kilometrů čtverečních. Z nich tvoří tři čtvrtiny horniny sedimentační a jednu čtvrtinu horniny vyvřelé a metamorfované. Navíc je na povrchu zastoupeno nejvíce 5 hlavních skupin hornin, které tvoří 90% povrchu. Patří tam:[1]

Reference

  1. Máček: Přednášky o půdě, Brno: Masarykova univerzita, Přf, GÚ, předmět Pedogeografie, 2009

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Hornina