Ve čtvrtek 30. 11. provedl tým Multimediaexpo.cz rychlostní testy.
Cílem testů bylo přidat 9 500 fotek nejvyšší možnou rychlostí.
Třetí test nás potěšil průměrnou rychlostí 187 editací za 1 minutu...
FFresh emotion happy.png

Monolog

Z Multimediaexpo.cz

Monolog nebo samomluva je v literatuře a komunikaci takový hovor jedné postavy, který se nestává součástí dialogu nebo polylogu.

Pro monolog je charakteristická souvislá, nepřetržitá řečová aktivita jednoho z účastníků komunikace. Účastníci se nestřídají v rolích hovořícího a posluchače, jejich rozdělení na aktivního (hovořící) a pasívního (posluchač) je v celém příběhu jejich dorozumívání stabilní a neměnící se.

Mezi dialogem a monologem se však nedají vymezit přesné hranice, protože v komunikaci se vyskytuje mnoho tzv. „přechodných“ útvarů. Tyto přechodné útvary se řadí na stupňující se škálu mezi monologem a dialogem v závislosti na:

  • a) míře adresnosti řeči hovořícího
  • b) možnosti zpětné vazby

Tyto prostředky se podílejí na dialogizaci monologu, na tom, že se v něm formují určité dialogické kvality.

Monolog v divadle a filmu je souvislý nepřerušovaný hovor jedné postavy, herce.

Externí odkazy