Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Monopol

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Monopol je jedna z forem nedokonalé konkurence, při které na straně nabídky existuje pouze jedna nabízející firma. Další formy nedokonalé konkurence pak jsou oligopol a monopolistická konkurence. Hlavními teoretiky nedokonalé konkurence byli Angličan Eduard Hastings Chamberlin (1899 - 1967) s prací The Theory of Monopolistic Competition (1933) a Angličanka Joan Violet Robinson (1903-1983) s prací Economist of Imperfect Competition (1933). Oba přitom stvořili tuto teorii nezávisle na sobě. Vstup jiných firem na daný trh je omezen bariérami, které se stávají zdrojem monopolní síly:

Obsah

Regulace monopolu

Ve většině zemí světa jsou monopoly nějakým způsobem regulovány ze strany státu. Impuls pro jakýkoli regulační zásah proti konkrétnímu monopolu nebývá brána samotná existence monopolu, ale tzv. zneužití monopolního postavení. Nástroje regulace monopolu jsou:

Síla monopolu

Síla monopolu je v tom, že ve svém optimu vyrábí menší množství zboží, které prodá za větší cenu, než by byl efektivní stav. Sílu monopolu lze vyjádřit pomocí Lernerova indexu (L):

,

kde je cena a jsou mezní náklady. Lernerův index může nabývat hodnot od 0 do 1, přičemž vyšší hodnoty značí vyšší tržní sílu. Pokud , jedná se o dokonalou konkurenci ().

Související články

Reference

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace