Multimediaexpo.cz:Malá editace

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Registrovaný uživatel může libovolnou změnu článku označit jako "malou editaci" (zaškrtnutím pole Tato změna je malá editace).

Obecně platí, že by se jako malé editace měly označovat pouze velmi jednoduché změny a úpravy článku, např. opravy překlepů a pravopisných chyb, změny formátování a úpravy, přeskupení textu bez změn jeho obsahu.

Jakákoliv změna, která má vliv na významové změny v článku, není malou editací i přesto, že se jedná o změnu byť jen jediného slova.

Je velmi důležité správně rozlišovat mezi velkou a malou editací, neboť mnoho ostatních uživatelů může mít sledování posledních změn nastaveno tak, že mají vypnuté sledování malých editací. Nepokoušejte se proto zamaskovat významné změny v článku tím, že je prohlásíte za malou editaci. Ostatní vás za to určitě nebudou mít rádi.

Nepřihlášení uživatelé nemohou žádnou svou editaci označit jako malou editaci. Je to ochrana proti vandalům. Právo označit editaci jako malou může být dobrým důvodem k registraci.

Kdy označit editaci jako malou

Nezapomeňte


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace