Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

Mutná

Z Multimediaexpo.cz

Vesnice Mutná leží 1,8 km jihovýchodně od obce Cizkrajov, které je místní částí, v okrese Jindřichův Hradec, kraj Jihočeský v nadmořské výšce 473 m. Lokalizována je do širokého údolí Moravské Dyje, v jihovýchodní části Dačické sníženiny. Mutná byla až do roku 1964 samostatnou obcí, tímto rokem se stala místní částí obce Cizkrajov. V obci dříve žilo převážně německé obyvatelstvo, po roce 1918 se silnou českou menšinou. Po roce 1945, kdy bylo německé obyvatelstvo odsunuto, české obyvatelstvo. V současné době je v obci osídleno 41 domů převážně trvale bydlícími obyvateli.

Obsah

Historie a vývoj do současnosti

Ves je v historických pramenech poprvé uváděna v roce 1358 v souvislosti s obvodem cizkrajovské fary. Podle lánového rejstříku bylo ve vsi před třicetiletou válkou 26 usedlostí. V roce 1843 žilo v Mutné 302 obyvatel v 53 domech a 69 domácnostech. Byl zde v té době vrchnostenský dvůr. Na pondělní týdenní trhy se jezdilo do Slavonic. Škola v obci nikdy nebyla, děti chodily do školy v Cizkrajově, po jejím zavření pak do Slavonic nebo do Dačic. Obec byla elektrifikována připojením na síť ZME Brno v roce 1932

Pamětihodnosti

Fotogalerie

Literatura

  • NEKUDA, Vladimír. Vlastivěda moravská Dačicko Slavonicko Telčsko. Brno : Muzejní spolek Brno, 2005.   str. 763 - 766


Obec Cizkrajov

CizkrajovDolní BolíkovHolešice • Mutná