Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Námět

Z Multimediaexpo.cz

Námět je obecné pojmenování pro objekt nebo subjekt (entitu), který slouží nějakému tvůrci - umělci, vědci, vynálezci, výzkumníkovi apod. - jakožto zdroj inspirace pro jeho novou tvorbu. Námětem může být jak myšlenka (soustava myšlenek) nebo i cokoliv reálného - např. jiné již existující dílo, příběh ze života, faktická událost, konkrétní člověk, osud nějaké osoby atd. Zpracování námětu může být velmi těsné, potom lze zpravidla zkoumat a zvažovat zdali se jedná o dílo odvozené, nebo velice volné, v tomto případě se obvykle o odvozené dílo nejedná. V jakékoliv lidské tvorbě může působit i více různých námětů současně, námětem nemusí být jen obsah díla, může jím být i jeho forma.