Nápověda:Editační konflikt

Z Multimediaexpo.cz

Představte si následující situaci:

  • Alenka na stránce klikne na „editovat“.
  • Bedřich na stejné stránce klikne na „editovat“.
  • Alenka dokončí své úpravy a klikne na „Uložit změny“, čímž se článek uloží v Alenčině verzi.
  • Bedřich dokončí své úpravy a klikne na „Uložit změny“. Bedřichovi se zobrazí stránka „Editační konflikt“.

Obsah

Vzhled stránky editační konflikt

Nahoře je Alenkou uložená verze stránky.

Dole se nachází text, který se Bedřich chystal uložit.

Uprostřed je porovnání rozdílů mezi oběma verzemi.

Řešení editačního konfliktu

Pokud Bedřich prováděl pouze drobné úpravy, zatímco Alenka v textu zavedla zásadnější změny, může se Bedřich rozhodnout, že vyjde z Alenčiny verze, do které doplní své úpravy. Při ukládání by měl do shrnutí editace vložit informaci „editační konflikt“, aby Alenku upozornil, že je vhodné úpravy zkontrolovat.

Pokud Bedřich výrazně upravoval text, zatímco Alenka prováděla jenom drobné úpravy, může Bedřich začít od své verze textu. Jedna možnost je okopírovat spodní text namísto horního a uložit danou stránku s příslušným shrnutím („editační konflikt, pracuji na sloučení změn“). Poté může Bedřich využít stránku historie a v další editaci do stránky přidat Alenčiny úpravy.

Pokud dělali velké úpravy jak Alenka, tak Bedřich, situace je komplikovanější a oba musí spolupracovat na vyřešení situace. Pokud např. oba vkládali novou část na stejné téma, může být nejlepším řešením nejprve uložit Bedřichovu verzi a poté se společně rozhodnout, která z verzí je lepší a tu tam ponechat.

Bedřich nesmí prostě přemazat Alenčiny změny těmi svými. Pokud si nejste jisti, použijte funkci „rozdíl“ na stránce historie či v seznamu posledních změn.

Skryté editační konflikty

Někteří redaktoři upravují články tak, že si nejprve okopírují původní verzi článku do textového editoru, ve kterém pracují na množství úprav. Nakonec okopírují výslednou verzi a uloží ji do Multimediaexpo v jediné editaci. Pokud mezitím někdo jiný provedl nějaké změny v článku, mohou být ztraceny. Proto by měli ti, kteří pracují takovým způsobem, vždy překontrolovat provedené změny pomocí funkce „rozdíl“, aby omylem nesmazali cizí práci.

Omyly

Někdy se v průběhu slučování stanou chyby – např. mohou být některé z Alenčiných úprav přehlédnutím smazány. Nebo se Bedřich může domnívat, že Alenčiny úpravy již nejsou smysluplné. V takových situacích se očekává, že se oba dohodnou na vyřešení konfliktu.

Je zcela nepřijatelné, aby Alenka prostě článek vrátila ke své verzi a zrušila tím Bedřichovy rozsáhlé změny jenom proto, že Bedřich omylem způsobil ztrátu Alenčiných drobných úprav. To by bylo nesmírně důležité zvláště v případě, že stránku poté editoval třeba Cyril nebo Daniel.

Alenka by v takovém případě měla stránku znovu editovat, vložit do ní své úpravy a uložit ji s patřičným shrnutím editace, např. „vrácen odkaz omylem odstraněný Bedřichem“.

Prevence

Editační konflikty jsou nepříjemné, takže stojí za to se chovat tak, aby k nim pokud možno vůbec nedocházelo. Třeba editovat stránky, které nebyly nedávno upravovány (můžete si vybrat ze seznamu starých stránek).

Občas se hodí využít šablony — Pracuje se.

Do redakčního systému MediaWiki může být v budoucnu přidán nástroj na automatizované řešení editačních konfliktů.