Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Nápověda:Encyklopedický styl

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Z mnoha důvodů je nutno psát encyklopedistickým stylem: vyžaduje to seriozita, souvisí to s neutrálním stanoviskem, u encyklopedie se jedná o vědeckou publikaci atd. Encyklopedistický styl je přitom něco zcela jiného než slohové cvičení nebo vyprávění u krbu, ale liší se značně i od žurnalistických fejetónů a esejí.

V první řadě jde o styl Vašich formulací. Zde je možno najít nejčastější „chyby“ nových uživatelů.

Týká se to však i „odborných“ formulací, kde se nejedná pouze o argumentaci, která je pochopitelná pouze odborníky v tom kterém oboru, ale také i o používání odborných výrazů. Je nutno si uvědomit, že i úzce odborný text zde v této encyklopedii musí být srozumitelný i laikovi (odborník z toho kterého oboru zde takové heslo pravděpodobně hledat vůbec nebude - zná ho). Přirozeně musí takový článek odborné výrazy používat a obsahovat, tyto by však měly být vysvětleny, a to pokud možno nejen odkazy na příslušná hesla, ale v rámci lehčího a rychlého pochopení pak pokud možno i hned (např. použitím srozumitelného, českého výrazu v závorce ap.).

Příklady

Zatímco oprava interpunkce, překlepů a také i pravopisu je vcelku jednoduchá, je úprava špatného stylu záležitost, vyžadující mnoho času a námahy, mnohdy je jednodušší článek napsat znovu. Zde několik častých chyb, jichž je nutno se vyvarovat:

Jako v případě pochyb o správném obsahu, kdy můžete Váš příspěvek srovnat s jinými, můžete se v otázce správného stylu orientovat tak, že se podíváte na jiné články v české Multimediaexpo, nejlépe pak na články ze stejného oboru.

Podívejte se také na

Ostatní články v Multimediaexpo.cz, které mají něco společného s tímto heslem.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace