Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Nápověda:Infobox

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Infobox je tabulka obsahující základní data o předmětu článku. Je umístěná na stránce vpravo nahoře. Články ze stejné kategorie či druhu obvykle obsahují stejný taxobox, jen s jinými údaji. Nejsnadněji se používá pomocí šablony.

Obsah

Návod na vytvoření jednoduchého infoboxu

1. Založte stránku (šablonu) Šablona:Infobox jméno, kde jméno je jméno taxoboxu.
2. Vložte do vytvořené stránky kód:
{{Infobox začátek|okraj=2}}
{{Infobox konec}}
Tím jste vyrobili rámec pro Infobox. Zatím není ani vidět. Parametr okraj nastavuje šířku rámečku infoboxu, doporučené hodnoty jsou 1 nebo 2. Pokud chcete nastavovat i šířku infoboxu, podívejte se do sekce Šířka infoboxu.
3. Mezi začátek a konec infoboxu můžete vkládat v jakémkoli pořadí následující položky:
{{Infobox hlavička|barva=|text=}}
{{Infobox jednoduchá položka|barva=|align=|text=}}
{{Infobox položka|barva=|align=|text1=|text2=}}
Každá položka má své argumenty. Barva se vkládá buď ve formátu #AABBCC nebo pomocí anglického slova, např. pink. Argument align mění zarovnání textu v položce. Možné volby jsou left, right, center, justify. Argumenty text, text1 a text2 jsou obyčejné texty, které se objeví v příslušném řádku. Je možno do nich vkládat wiki formátování (např. odkazy nebo obrázky) a hlavně je do nich možné vkládat odkazy na argumenty Vašeho infoboxu. Argument infoboxu má formát {{{jméno argumentu}}}
Příklad:
{{Infobox položka|barva=white|align=left|text1=pošta|text2={{{PSČ}}}}}
Tímto se v infoboxu vytvoří položka pošta, jejíž hodnota se bude moci vložit pomocí argumentu PSČ.
4. Po té, co vhodně nakombinujete položky, stránku uložte. Váš infobox je téměř hotov.
5. Přidejte na diskuzní stranu Vašeho nového infoboxu (tedy Vaší nové šablony) informaci o tom, jak Váš infobox používat v šabloně, tedy hlavně popis jednotlivých parametrů.
6. Nezapomeňte Váš nový infobox přidat do seznamu infoboxů na Multimediaexpo.cz:Šablony/Infobox.

Příklad infoboxu Řeka

{{Infobox začátek|okraj=2}}
{{Infobox hlavička|barva=pink|text={{{řeka}}}
{{Infobox jednoduchá položka|barva=white|align=center|text=[[Soubor:{{{obrázek}}}|200px]]<br>{{{popis}}}}}
{{Infobox položka|barva=lightgray|align=left|text1=Délka|text2={{{délka}}} [[kilometr|km]]}}
{{Infobox položka|barva=lightgray|align=left|text1=Povodí|text2={{{povodí}}} [[kilometr čtvereční|km²]]}}
{{Infobox hlavička|barva=pink|text=Protéká státy}}
{{Infobox jednoduchá položka|barva=white|align=left|text={{{státy}}}}}
{{Infobox konec}}

Tato šablona by se z článku volala např. následujícím způsobem:

{{Řeka
|řeka=Labe
|obrázek=Labe udoli.jpg
|popis=Pohled do údolí Labe poblíž Děčína
|délka=1 154
|povodí=144 055
|státy=Česko, Německo
}}

Infobox na stránce by pak následovně vypadal tak, jak ho vidíte vpravo.

Šířka infoboxu

Ještě je možno zadat šířku infoboxu pomocí nepovinného parametru šířka šablony Infobox začátek. Pak by kód, kterým začíná infobox, mohl vypadat například takto:

{{Infobox začátek|okraj=2|šířka=200px}}

Šířku je možno zadávat je číslem (šířkou infoboxu v pixelech), nebo procentem (šířkou infoboxu v poměru k šířce stránky). Pomocí procent by kód mohl vypadat třeba takto:

{{Infobox začátek|okraj=2|šířka=20%}}

Když parametr šířka nepoužijete, bude se infobox dynamicky roztahovat podle délky položek v něm. Případné zalamování je pak třeba udělat pomocí <br>. Když tento parametr naopak použijete, položky se budou zalamovat, aby se pokud možno vešly do infoboxu o zadané šířce.

Větší písmo v hlavičce

Další nepovinný parametr, který přibyl, je velikost u šablony Infobox hlavička, kterým se nastavuje velikost písma v hlavičce. Jeho hodnota může být například 120% nebo 150%, podle toho, o kolik větší písmo si v hlavičce přejete. Doporučuje se používat relativní velikosti (v procentech). Kód pak může vypadat třeba takhle:

{{Infobox hlavička|barva=pink|text=Labe|velikost=130%}}

Rozšíření A

Protože někdy je vhodné mít část infoboxu složenou z řádků s jinou šířkou sloupců než mají všechny ostatní řádky, existuje proto jednoduché rozšíření, které umožní vložit podinfobox. Jeho užití ilustruje následující příklad.

Nové řádky obsahují jsou volání šablon Infobox začátek podinfoboxu a Infobox konec podinfoboxu. Ostatní čtyři řádky jsou obyčejná volání šablon pro položky v infoboxu. Parametr okraj reguluje šířku okraje buněk podinfoboxu. Doporučená hodnota je 0 (žádné okraje) nebo 1. Parametr align posazuje podinfobox doleva (left), doprava (right) nebo na střed (center). Parametr margin ovliňuje šířku odsazení podinfoboxu od ostatních částí infoboxu. Vhodné volby jsou auto, 0 nebo 0.2em.

{{Infobox začátek podinfoboxu|okraj=0|margin=auto|align=left}}
{{Infobox položka|barva=white|align=left|text1=hora|text2={{{hora}}}}}
{{Infobox položka|barva=white|align=left|text1=pohoří|text2={{{pohoří}}}}}
{{Infobox položka|barva=white|align=left|stát=hora|stát={{{stát}}}}}
{{Infobox položka|barva=white|align=left|text1=světadíl|text2={{{světadíl}}}}}
{{Infobox konec podinfoboxu}}

Příklad A

Předchozí příklad tedy můžeme rozšířit:

{{Infobox začátek|okraj=2}}
{{Infobox hlavička|barva=pink|text={{{řeka}}}
{{Infobox jednoduchá položka|barva=white|align=center|text=[[Soubor:{{{obrázek}}}|200px]]<br>{{{popis}}}}}
{{Infobox položka|barva=lightgray|align=left|text1=Délka|text2={{{délka}}} [[kilometr|km]]}}
{{Infobox položka|barva=lightgray|align=left|text1=Povodí|text2={{{povodí}}} [[kilometr čtvereční|km²]]}}
{{Infobox hlavička|barva=pink|text=Protéká státy}}
{{Infobox jednoduchá položka|barva=white|align=left|text={{{státy}}}}}
{{Infobox hlavička|barva=lightgreen|text=Pramen
{{Infobox začátek podinfoboxu|okraj=0|margin=0|align=left}}
{{Infobox položka|barva=none|align=left|text1={{{hora}}}: |text2={{{hora}}}}}
{{Infobox položka|barva=none|align=left|text1={{{pohoří}}}: |text2={{{pohoří}}}}}
{{Infobox položka|barva=none|align=left|text1={{{stát}}}: |text2={{{stát}}}}}
{{Infobox položka|barva=none|align=left|text1={{{světadíl}}}: |text2={{{světadíl}}}}}
{{Infobox konec podinfoboxu}}
{{Infobox konec}}

Tato šablona by se z článku volala např. následujícím způsobem:

{{Řeka
|řeka=Labe
|obrázek=Labe udoli.jpg
|popis=Pohled do údolí Labe poblíž Děčína
|délka=1 154
|povodí=144 055
|státy=[[Česko]], [[Německo]]
|hora=???
|pohoří=[[Krkonoše]]
|stát=[[Česko]]
|světadíl=[[Evropa]]
}}
Infobox na stránce by pak následovně vypadal tak, jak ho vidíte vpravo.


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace