Black-Friday-2019-05-Multimediaexpo.png

Nápověda:Tabulka barev

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Pro popis barev se používá hexadecimálního kódu, který je uveden v posledním sloupečku následující tabulky (je možno používat i malá písmena); druhý sloupeček znázorňuje dekadické ekvivalenty modelu RGB.

Obsah

Použití

Podle účelu lze užít následujících parametrů:

<font color="#DCDCDC">Text</font>
style="background:#DCDCDC;"
bgcolor="#DCDCDC"
(v tabulkách lze všechny tři příkazy vzájemně kombinovat)

Formátování pozadí tabulek

Poznámka 1: příkazů pro obarvení pozadí tabulky (atributy style a bgcolor) lze užívat alternativně, ovšem s tímto omezením: použije-li se (kratší) třetí způsob pro formatování celé tabulky, tak je zbarvení pozadí v mnoha případech vidno až po nahrání editace, nikoli však v náhledu, což může být matoucí.

Poznámka 2: nachází-li se v tabulce tzv. záhlaví (formát: |+ Text záhlaví ), tak výše uvedené příkazy nemají žádný vliv na zbarvení jeho pozadí. Má-li být v takovém případě záhlaví obarveno, je třeba použít příkazu colspan="n" , kde n označuje počet buněk v příslušné řádce, které mají být sloučeny v buňku jedinou.


Tabulka kódů

název barvy RGB kód barvy
Snow 255 250 250 #FFFAFA
GhostWhite 248 248 255 #F8F8FF
WhiteSmoke 245 245 245 #F5F5F5
Gainsboro 220 220 220 #DCDCDC
FloralWhite 255 250 240 #FFFAF0
OldLace 253 245 230 #FDF5E6
Linen 250 240 230 #FAF0E6
AntiqueWhite 250 235 215#FAEBD7
PapayaWhip 255 239 213#FFEFD5
BlanchedAlmond 255 235 205 #FFEBCD
Bisque 255 228 196 #FFE4C4
PeachPuff 255 218 185 #FFDAB9
NavajoWhite 255 222 173#FFDEAD
Moccasin 255 228 181#FFE4B5
Cornsilk 255 248 220#FFF8DC
Ivory 255 255 240#FFFFF0
LemonChiffon 255 250 205#FFFACD
Seashell 255 245 238#FFF5EE
Honeydew 240 255 240#F0FFF0
MintCream 245 255 250#F5FFFA
Azure 240 255 255#F0FFFF
AliceBlue 240 248 255#F0F8FF
lavender 230 230 250#E6E6FA
LavenderBlush 255 240 245#FFF0F5
MistyRose 255 228 225#FFE4E1
White 255 255 255#FFFFFF
Black 0 0 0 #000000
DarkSlateGray 47 79 79 #2F4F4F
DimGrey 105 105 105 #696969
SlateGrey 112 128 144 #708090
LightSlateGray 119 136 153 #778899
Grey 190 190 190#BEBEBE
LightGray 211 211 211#D3D3D3
MidnightBlue 25 25 112 #191970
NavyBlue 0 0 128 #000080
CornflowerBlue 100 149 237#6495ED
DarkSlateBlue 72 61 139 #483D8B
SlateBlue 106 90 205#6A5ACD
MediumSlateBlue 123 104 238#7B68EE
LightSlateBlue 132 112 255#8470FF
MediumBlue 0 0 205#0000CD
RoyalBlue 65 105 225#4169E1
Blue 0 0 255 #0000FF
DodgerBlue 30 144 255#1E90FF
DeepSkyBlue 0 191 255#00BFFF
SkyBlue 135 206 235#87CEEB
LightSkyBlue 135 206 250#87CEFA
SteelBlue 70 130 180#4682B4
LightSteelBlue 176 196 222#B0C4DE
LightBlue 173 216 230#ADD8E6
PowderBlue 176 224 230#B0E0E6
PaleTurquoise 175 238 238#AFEEEE
DarkTurquoise 0 206 209#00CED1
MediumTurquoise 72 209 204#48D1CC
Turquoise 64 224 208#40E0D0
Cyan 0 255 255#00FFFF
LightCyan 224 255 255#E0FFFF
CadetBlue 95 158 160#5F9EA0
MediumAquamarine 102 205 170 #66CDAA
Aquamarine 127 255 212#7FFFD4
DarkGreen 0 100 0 #006400
DarkOliveGreen 85 107 47 #556B2F
DarkSeaGreen 143 188 143 #8FBC8F
SeaGreen 46 139 87 #2E8B57
MediumSeaGreen 60 179 113#3CB371
LightSeaGreen 32 178 170#20B2AA
PaleGreen 152 251 152#98FB98
SpringGreen 0 255 127#00FF7F
LawnGreen 124 252 0#7CFC00
Green 0 255 0#00FF00
Chartreuse 127 255 0#7FFF00
MedSpringGreen 0 250 154#00FA9A
GreenYellow 173 255 47#ADFF2F
LimeGreen 50 205 50#32CD32
YellowGreen 154 205 50#9ACD32
ForestGreen 34 139 34 #228B22
OliveDrab 107 142 35 #6B8E23
DarkKhaki 189 183 107#BDB76B
PaleGoldenrod 238 232 170#EEE8AA
LtGoldenrodYello 250 250 210 #FAFAD2
LightYellow 255 255 224#FFFFE0
Yellow 255 255 0#FFFF00
Gold 255 215 0#FFD700
LightGoldenrod 238 221 130#EEDD82
goldenrod 218 165 32#DAA520
DarkGoldenrod 184 134 11#B8860B
RosyBrown 188 143 143#BC8F8F
IndianRed 205 92 92#CD5C5C
SaddleBrown 139 69 19 #8B4513
Sienna 160 82 45#A0522D
Peru 205 133 63#CD853F
Burlywood 222 184 135#DEB887
Beige 245 245 220#F5F5DC
Wheat 245 222 179#F5DEB3
SandyBrown 244 164 96#F4A460
Tan 210 180 140#D2B48C
Chocolate 210 105 30#D2691E
Firebrick 178 34 34#B22222
Brown 165 42 42#A52A2A
DarkSalmon 233 150 122#E9967A
Salmon 250 128 114#FA8072
LightSalmon 255 160 122#FFA07A
Orange 255 165 0#FFA500
DarkOrange 255 140 0#FF8C00
Coral 255 127 80#FF7F50
LightCoral 240 128 128#F08080
Tomato 255 99 71#FF6347
OrangeRed 255 69 0#FF4500
Red 255 0 0 #FF0000
HotPink 255 105 180#FF69B4
DeepPink 255 20 147#FF1493
Pink 255 192 203#FFC0CB
LightPink 255 182 193#FFB6C1
PaleVioletRed 219 112 147#DB7093
Maroon 176 48 96#B03060
MediumVioletRed 199 21 133#C71585
VioletRed 208 32 144#D02090
Magenta 255 0 255#FF00FF
Violet 238 130 238#EE82EE
Plum 221 160 221#DDA0DD
Orchid 218 112 214#DA70D6
MediumOrchid 186 85 211#BA55D3
DarkOrchid 153 50 204#9932CC
DarkViolet 148 0 211#9400D3
BlueViolet 138 43 226#8A2BE2
Purple 160 32 240#A020F0
MediumPurple 147 112 219#9370DB
Thistle 216 191 216#D8BFD8
Snow1 255 250 250#FFFAFA
Snow2 238 233 233#EEE9E9
Snow3 205 201 201#CDC9C9
Snow4 139 137 137 #8B8989
Seashell1 255 245 238#FFF5EE
Seashell2 238 229 222#EEE5DE
Seashell3 205 197 191#CDC5BF
Seashell4 139 134 130 #8B8682
AntiqueWhite1 255 239 219#FFEFDB
AntiqueWhite2 238 223 204#EEDFCC
AntiqueWhite3 205 192 176#CDC0B0
AntiqueWhite4 139 131 120 #8B8378
Bisque1 255 228 196#FFE4C4
Bisque2 238 213 183#EED5B7
Bisque3 205 183 158#CDB79E
Bisque4 139 125 107 #8B7D6B
PeachPuff1 255 218 185#FFDAB9
PeachPuff2 238 203 173#EECBAD
PeachPuff3 205 175 149#CDAF95
PeachPuff4 139 119 101 #8B7765
NavajoWhite1 255 222 173#FFDEAD
NavajoWhite2 238 207 161#EECFA1
NavajoWhite3 205 179 139#CDB38B
NavajoWhite4 139 121 94 #8B795E
LemonChiffon1 255 250 205#FFFACD
LemonChiffon2 238 233 191#EEE9BF
LemonChiffon3 205 201 165#CDC9A5
LemonChiffon4 139 137 112 #8B8970
Cornsilk1 255 248 220#FFF8DC
Cornsilk2 238 232 205#EEE8CD
Cornsilk3 205 200 177#CDC8B1
Cornsilk4 139 136 120 #8B8878
Ivory1 255 255 240#FFFFF0
Ivory2 238 238 224#EEEEE0
Ivory3 205 205 193#CDCDC1
Ivory4 139 139 131 #8B8B83
Honeydew1 240 255 240#F0FFF0
Honeydew2 224 238 224#E0EEE0
Honeydew3 193 205 193#C1CDC1
Honeydew4 131 139 131 #838B83
LavenderBlush1 255 240 245#FFF0F5
LavenderBlush2 238 224 229#EEE0E5
LavenderBlush3 205 193 197#CDC1C5
LavenderBlush4 139 131 134 #8B8386
MistyRose1 255 228 225#FFE4E1
MistyRose2 238 213 210#EED5D2
MistyRose3 205 183 181#CDB7B5
MistyRose4 139 125 123 #8B7D7B
Azure1 240 255 255#F0FFFF
Azure2 224 238 238#E0EEEE
Azure3 193 205 205#C1CDCD
Azure4 131 139 139 #838B8B
SlateBlue1 131 111 255#836FFF
SlateBlue2 122 103 238#7A67EE
SlateBlue3 105 89 205#6959CD
SlateBlue4 71 60 139 #473C8B
RoyalBlue1 72 118 255#4876FF
RoyalBlue2 67 110 238#436EEE
RoyalBlue3 58 95 205#3A5FCD
RoyalBlue4 39 64 139 #27408B
Blue1 0 0 255#0000FF
Blue2 0 0 238#0000EE
Blue3 0 0 205#0000CD
Blue4 0 0 139 #00008B
DodgerBlue1 30 144 255#1E90FF
DodgerBlue2 28 134 238#1C86EE
DodgerBlue3 24 116 205#1874CD
DodgerBlue4 16 78 139 #104E8B
SteelBlue1 99 184 255#63B8FF
SteelBlue2 92 172 238#5CACEE
SteelBlue3 79 148 205#4F94CD
SteelBlue4 54 100 139 #36648B
DeepSkyBlue1 0 191 255#00BFFF
DeepSkyBlue2 0 178 238#00B2EE
DeepSkyBlue3 0 154 205#009ACD
DeepSkyBlue4 0 104 139 #00688B
SkyBlue1 135 206 255#87CEFF
SkyBlue2 126 192 238#7EC0EE
SkyBlue3 108 166 205#6CA6CD
SkyBlue4 74 112 139 #4A708B
LightSkyBlue1 176 226 255#B0E2FF
LightSkyBlue2 164 211 238#A4D3EE
LightSkyBlue3 141 182 205#8DB6CD
LightSkyBlue4 96 123 139 #607B8B
SlateGray1 198 226 255#C6E2FF
SlateGray2 185 211 238#B9D3EE
SlateGray3 159 182 205#9FB6CD
SlateGray4 108 123 139 #6C7B8B
LightSteelBlue1 202 225 255#CAE1FF
LightSteelBlue2 188 210 238#BCD2EE
LightSteelBlue3 162 181 205#A2B5CD
LightSteelBlue4 110 123 139 #6E7B8B
LightBlue1 191 239 255#BFEFFF
LightBlue2 178 223 238#B2DFEE
LightBlue3 154 192 205#9AC0CD
LightBlue4 104 131 139 #68838B
LightCyan1 224 255 255#E0FFFF
LightCyan2 209 238 238#D1EEEE
LightCyan3 180 205 205#B4CDCD
LightCyan4 122 139 139 #7A8B8B
PaleTurquoise1 187 255 255#BBFFFF
PaleTurquoise2 174 238 238#AEEEEE
PaleTurquoise3 150 205 205#96CDCD
PaleTurquoise4 102 139 139 #668B8B
CadetBlue1 152 245 255#98F5FF
CadetBlue2 142 229 238#8EE5EE
CadetBlue3 122 197 205#7AC5CD
CadetBlue4 83 134 139 #53868B
Turquoise1 0 245 255#00F5FF
Turquoise2 0 229 238#00E5EE
Turquoise3 0 197 205#00C5CD
Turquoise4 0 134 139 #00868B
Cyan1 0 255 255#00FFFF
Cyan2 0 238 238#00EEEE
Cyan3 0 205 205#00CDCD
Cyan4 0 139 139 #008B8B
DarkSlateGray1 151 255 255#97FFFF
DarkSlateGray2 141 238 238#8DEEEE
DarkSlateGray3 121 205 205#79CDCD
DarkSlateGray4 82 139 139 #528B8B
Aquamarine1 127 255 212#7FFFD4
Aquamarine2 118 238 198#76EEC6
Aquamarine3 102 205 170#66CDAA
Aquamarine4 69 139 116 #458B74
DarkSeaGreen1 193 255 193#C1FFC1
DarkSeaGreen2 180 238 180#B4EEB4
DarkSeaGreen3 155 205 155#9BCD9B
DarkSeaGreen4 105 139 105 #698B69
SeaGreen1 84 255 159#54FF9F
SeaGreen2 78 238 148#4EEE94
SeaGreen3 67 205 128#43CD80
SeaGreen4 46 139 87 #2E8B57
PaleGreen1 154 255 154#9AFF9A
PaleGreen2 144 238 144#90EE90
PaleGreen3 124 205 124#7CCD7C
PaleGreen4 84 139 84 #548B54
SpringGreen1 0 255 127#00FF7F
SpringGreen2 0 238 118#00EE76
SpringGreen3 0 205 102#00CD66
SpringGreen4 0 139 69 #008B45
Green1 0 255 0#00FF00
Green2 0 238 0#00EE00
Green3 0 205 0#00CD00
Green4 0 139 0 #008B00
Chartreuse1 127 255 0#7FFF00
Chartreuse2 118 238 0#76EE00
Chartreuse3 102 205 0#66CD00
Chartreuse4 69 139 0 #458B00
OliveDrab1 192 255 62#C0FF3E
OliveDrab2 179 238 58#B3EE3A
OliveDrab3 154 205 50#9ACD32
OliveDrab4 105 139 34 #698B22
DarkOliveGreen1 202 255 112#CAFF70
DarkOliveGreen2 188 238 104#BCEE68
DarkOliveGreen3 162 205 90#A2CD5A
DarkOliveGreen4 110 139 61 #6E8B3D
Khaki1 255 246 143#FFF68F
Khaki2 238 230 133#EEE685
Khaki3 205 198 115#CDC673
Khaki4 139 134 78 #8B864E
LightGoldenrod1 255 236 139#FFEC8B
LightGoldenrod2 238 220 130#EEDC82
LightGoldenrod3 205 190 112#CDBE70
LightGoldenrod4 139 129 76 #8B814C
LightYellow1 255 255 224#FFFFE0
LightYellow2 238 238 209#EEEED1
LightYellow3 205 205 180#CDCDB4
LightYellow4 139 139 122 #8B8B7A
Yellow1 255 255 0#FFFF00
Yellow2 238 238 0#EEEE00
Yellow3 205 205 0#CDCD00
Yellow4 139 139 0 #8B8B00
Gold1 255 215 0#FFD700
Gold2 238 201 0#EEC900
Gold3 205 173 0#CDAD00
Gold4 139 117 0 #8B7500
Goldenrod1 255 193 37#FFC125
Goldenrod2 238 180 34#EEB422
Goldenrod3 205 155 29#CD9B1D
Goldenrod4 139 105 20 #8B6914
DarkGoldenrod1 255 185 15#FFB90F
DarkGoldenrod2 238 173 14#EEAD0E
DarkGoldenrod3 205 149 12#CD950C
DarkGoldenrod4 139 101 8 #8B658B
RosyBrown1 255 193 193#FFC1C1
RosyBrown2 238 180 180#EEB4B4
RosyBrown3 205 155 155#CD9B9B
RosyBrown4 139 105 105 #8B6969
IndianRed1 255 106 106#FF6A6A
IndianRed2 238 99 99#EE6363
IndianRed3 205 85 85#CD5555
IndianRed4 139 58 58 #8B3A3A
Sienna1 255 130 71#FF8247
Sienna2 238 121 66#EE7942
Sienna3 205 104 57#CD6839
Sienna4 139 71 38 #8B4726
Burlywood1 255 211 155#FFD39B
Burlywood2 238 197 145#EEC591
Burlywood3 205 170 125#CDAA7D
Burlywood4 139 115 85 #8B7355
Wheat1 255 231 186#FFE7BA
Wheat2 238 216 174#EED8AE
Wheat3 205 186 150#CDBA96
Wheat4 139 126 102 #8B7E66
Tan1 255 165 79#FFA54F
Tan2 238 154 73#EE9A49
Tan3 205 133 63#CD853F
Tan4 139 90 43 #8B5A2B
Chocolate1 255 127 36#FF7F24
Chocolate2 238 118 33#EE7621
Chocolate3 205 102 29#CD661D
Chocolate4 139 69 19 #8B4513
Firebrick1 255 48 48#FF3030
Firebrick2 238 44 44#EE2C2C
Firebrick3 205 38 38#CD2626
Firebrick4 139 26 26 #8B1A1A
Brown1 255 64 64#FF4040
Brown2 238 59 59#EE3B3B
Brown3 205 51 51#CD3333
Brown4 139 35 35 #8B2323
Salmon1 255 140 105#FF8C69
Salmon2 238 130 98#EE8262
Salmon3 205 112 84#CD7054
Salmon4 139 76 57 #8B4C39
LightSalmon1 255 160 122#FFA07A
LightSalmon2 238 149 114#EE9572
LightSalmon3 205 129 98#CD8162
LightSalmon4 139 87 66 #8B5742
Orange1 255 165 0#FFA500
Orange2 238 154 0#EE9A00
Orange3 205 133 0#CD8500
Orange4 139 90 0 #8B5A00
DarkOrange1 255 127 0#FF7F00
DarkOrange2 238 118 0#EE7600
DarkOrange3 205 102 0#CD6600
DarkOrange4 139 69 0 #8B4500
Coral1 255 114 86#FF7256
Coral2 238 106 80#EE6A50
Coral3 205 91 69#CD5B45
Coral4 139 62 47 #8B3E2F
Tomato1 255 99 71#FF6347
Tomato2 238 92 66#EE5C42
Tomato3 205 79 57#CD4F39
Tomato4 139 54 38 #8B3626
OrangeRed1 255 69 0#FF4500
OrangeRed2 238 64 0#EE4000
OrangeRed3 205 55 0#CD3700
OrangeRed4 139 37 0 #8B2500
Red1 255 0 0 #FF0000
Red2 238 0 0 #EE0000
Red3 205 0 0 #CD0000
Red4 139 0 0 #8B0000
DeepPink1 255 20 147#FF1493
DeepPink2 238 18 137#EE1289
DeepPink3 205 16 118#CD1076
DeepPink4 139 10 80 #8B0A50
HotPink1 255 110 180#FF6EB4
HotPink2 238 106 167#EE6AA7
HotPink3 205 96 144#CD6090
HotPink4 139 58 98 #8B3A62
Pink1 255 181 197#FFB5C5
Pink2 238 169 184#EEA9B8
Pink3 205 145 158#CD919E
Pink4 139 99 108 #8B636C
LightPink1 255 174 185#FFAEB9
LightPink2 238 162 173#EEA2AD
LightPink3 205 140 149#CD8C95
LightPink4 139 95 101 #8B5F65
PaleVioletRed1 255 130 171#FF82AB
PaleVioletRed2 238 121 159#EE799F
PaleVioletRed3 205 104 137#CD6889
PaleVioletRed4 139 71 93 #8B475D
Maroon1 255 52 179#FF34B3
Maroon2 238 48 167#EE30A7
Maroon3 205 41 144#CD2990
Maroon4 139 28 98 #8B1C62
VioletRed1 255 62 150#FF3E96
VioletRed2 238 58 140#EE3A8C
VioletRed3 205 50 120#CD3278
VioletRed4 139 34 82 #8B2252
Magenta1 255 0 255#FF00FF
Magenta2 238 0 238#EE00EE
Magenta3 205 0 205#CD00CD
Magenta4 139 0 139 #8B008B
Orchid1 255 131 250#FF83FA
Orchid2 238 122 233#EE7AE9
Orchid3 205 105 201#CD69C9
Orchid4 139 71 137 #8B4789
Plum1 255 187 255#FFBBFF
Plum2 238 174 238#EEAEEE
Plum3 205 150 205#CD96CD
Plum4 139 102 139 #8B668B
MediumOrchid1 224 102 255#E066FF
MediumOrchid2 209 95 238#D15FEE
MediumOrchid3 180 82 205#B452CD
MediumOrchid4 122 55 139 #7A378B
DarkOrchid1 191 62 255#BF3EFF
DarkOrchid2 178 58 238#B23AEE
DarkOrchid3 154 50 205#9A32CD
DarkOrchid4 104 34 139 #68228B
Purple1 155 48 255#9B30FF
Purple2 145 44 238#912CEE
Purple3 125 38 205#7D26CD
Purple4 85 26 139 #551A8B
MediumPurple1 171 130 255#AB82FF
MediumPurple2 159 121 238#9F79EE
MediumPurple3 137 104 205#8968CD
MediumPurple4 93 71 139 #5D478B
Thistle1 255 225 255#FFE1FF
Thistle2 238 210 238#EED2EE
Thistle3 205 181 205#CDB5CD
Thistle4 139 123 139#8B7B8B
grey11 28 28 28 #1C1C1C
grey21 54 54 54 #363636
grey31 79 79 79 #4F4F4F
grey41 105 105 105 #696969
grey51 130 130 130 #828282
grey61 156 156 156 #9C9C9C
grey71 181 181 181#B5B5B5
gray81 207 207 207#CFCFCF
gray91 232 232 232#E8E8E8
DarkGrey 169 169 169#A9A9A9
DarkBlue 0 0 139 #00008B
DarkCyan 0 139 139 #008B8B
DarkMagenta 139 0 139 #8B008B
DarkRed 139 0 0 #8B0000
LightGreen 144 238 144#90EE90

Podívejte se též na

Externí odkazy


Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace