Nit

Z Multimediaexpo.cz

Výroba příze: Jednotlivé nitě se navíjí na potáče na dopřádacím stroji


Nit je (stejně jako příze) výrobek z jednoho nebo několika vláken. Zatímco příze je všeobecný, širší pojem pro tento textilní útvar, představuje nit vždy jen jednotlivou část příze.[1] Tato definice však není všeobecně platná, proto je pojem příze a nit zaměňován nejen laiky, ale často i mezi textilními odborníky, podle oboru nebo krajových zvyklostí. V české odborné literatuře se například najdou i protikladné definice: „Nit je souhrnný pojem pro přízi, hedvábí kabílek…“ [2]

Obsah

Příklady rozdílu mezi oběma pojmy

Jako příze se zpravidla označuje materiál v závislosti na • původním materiálu a dosavadním zpracování: vlněná, staplová, jednoduchá, skaná, barevná, (odborný výraz pro příze z nekonečných vláken je hedvábí)… a mnoho jiných • účelu, pro který byla zhotoven: tkalcovská, ručně pletací (hovor.: vlna), osnovní, efektní, háčkovací (hovor.: bavlnka) … aj. Výjimka (pouze v češtině): šicí nit (ne příze na šití jako v jiných jazycích)

Soubor:SpoolsOfThread.jpg
Cívky s šicími nitěmi

Jako nit pro příze • použité určitým způsobem: osnovní, smyčková, vazná, efektní aj. • s údajem o počtu: jednotlivé niti, 30 osnovních nití na centimetr, střídavě po několika modrých a červených nitích atd. V závislosti na záměru nebo posouzení uživatele se dají použít oba pojmy: - Na soukacím stroji se příze (nebo nit) odvíjí z potáče - Příze (nebo nit) se upne do svorek přístroje… (návod z odborné příručky)… a několik dalších příkladů.

Některé výrobky

Podle různých kriterií (technologický postup, materiálové složení atd.) jsou niťárenské výrobky označovány obecně jako

Reference

  1. http://de.wikipedia.org/wiki/Faden
  2. http://skripta.ft.tul.cz/data/2007-01-03/13-55-23.pdf

Skripta Textilní vlákna

Související články

Literatura

  • Kolektiv autorů: Tkalcovská příručka (SNTL Praha 1980), str. 23