Dovolená : 25. červenec — 22. srpen 2022
Holidays : 25 July — 22 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 22 de agosto de 2022

Nitromethan

Z Multimediaexpo.cz

prostorový model molekuly nitrometanu
strukturní vzorec nitrometanu

Nitromethan (též nitrometan) je organická sloučenina s chemickým vzorcem CH3NO2. Tato kapalina je používána jako činidlo v řadě chemických reakcí. Je také používán jako speciální motorové palivo.

Motorové palivo

Nitrometan je používán jako palivo do některých závodních speciálů, a to především pro nejvyšší třídy dragsterů. Nitrometan je spalován reakcí:

4CH3NO2 + 3O2 → 4CO2 + 6H2O + 2N2

za uvolnění 11,3 MJ/kg. (K reakci je třeba 1,7 kg vzduchu na 1 kg nitromethanu)

Ve srovnání s benzínem, který hoří ve směsi 14,6 kg vzduchu/1 kg benzínu za uvolnění 42-44 MJ lze tedy při dokonalém spálení stejného objemu palivové směsi nitrometanu získat 2,3× více energie.

Nitromethan se může při uvolnění menšího tepla rozkládat bez přístupu kyslíku i rekací

4CH3NO2 → 4CO + 4H2O + 2H2 + 2N2

Nitromethan má laminární rychlost hoření přibližně 0,5 m/s (o něco málo více než benzín), což umožňuje jej jako palivo používat. Jeho měrné skupenské teplo vypařování je 0,56 MJ/kg. To má spolu s množstvím přiváděného paliva výrazný vliv na chlazení motoru. U dragsterů třídy Top Fuell se proto hlavy motorů nechladí, využívá se pouze chlazení palivem a pojmutí tepla vyvinutého během několikasekundové jízdy do masivního hliníkového bloku motoru.

Nitromethan se používá ve velmi bohaté směsi se vzduchem. Je to částečně proto, že je schopen dodávat energii i při nedostatku kyslíku a také proto, aby nedošlo k předzápalu a klepání motoru. Bohatá směs těmto problémům zabrání. Výsledkem nedokonalého spalování však je vývin oxidu uhelnatého a vodíku, které se vznítí po opuštění výfuku.

Dalšího zvýšení výkonu lze dosáhnout přidáním hydrazinu. Vzniklá palivová směs je však značně nestabilní a její použití představuje značné riziko.

Nitromethan se používá také ve směsích, a to nejčastěji s methanolem. Pro modelářské modely se užívá methanol s 0-65% nitromethanu a 10% oleje. Methanol se užívá především proto, že samotný nitromethan je velmi drahý.

Nitrometan byl používán i jako raketové palivo.

Nitromethan jako výbušina

Nitromethan je schopen uvolnit při explozi více energie než TNT. Má však malou rychlost hoření a brizanci. Má-li být použit jako výbušnina, je třeba dodat do reakce kyslík, mapříklad smíšením s dusičnanem amonným (NH4NO3). Tuto směs použil například Timothy McVeigh při atentátu v Oklahoma City.

Externí odkazy