Obilniny

Z Multimediaexpo.cz

(Přesměrováno)
Výrobky z obilí

Obilniny (nebo též obiloviny) jsou rostliny využívané a pěstované pro svá semena (zrna, zvaná též obilky nebo cereálie). Slouží především k lidské výživě – ať už celá (rýže) nebo rozemletá na mouku. Zrna se zkrmují a celé rostliny se využívají jako zelená píce. Nadzemní část se silážuje (kukuřice setá), zpracovává jako sláma (pšenice, ječmen) nebo se z ní vyrábí rohože, košíky, kartáče (čirok).

Celosvětový podíl obilovin na lidské výživě je odhadován na 60–70 %.

Obsah

Obilniny

Botanické zařazení

Obilniny patří do čeledi lipnicovité (Poaceae), řádu lipnicokvěté (lipnicotvaré) (Poales). Jsou to jednoleté i víceleté byliny se svazčitým kořenovým systémem. Stonek nazývaný stéblo je složen z dlouhých dutých článků (internody) a kolének (nody), kde dochází k prodlužování, tedy růstu celé rostliny. Většina druhů vytváří několik odnoží. Pochva listů vyrůstající z kolének přechází v listovou čepel s rovnoběžnou žilnatinou. Na rozhraní pochvy a čepele vyrůstá jazýček a čepel je zakončena oušky. Tvar jazýčku a oušek může být rozlišovacím znakem některých obilnin (pšenice, ječmen, žito, oves). + květ

Rozdělení

Obilniny rozdělujeme podle morfologických a fyziologických vlastností do dvou skupin:

I. skupina II. skupina
rod: rod:
Charakteristické znaky
 1. Na spodní straně obilky je podélná rýha.
 2. Při klíčení roste více zárodečných kořínků.
 3. Stéblo duté, jen kolénka vyplněna dření.
 4. V klásku nejvíce plodné dolní kvítky.
 5. Méně náročné na teplo, více na vodu.
 6. Existují ozimé i jarní formy.
 7. V době jarovizace vyžadují nižší teploty.
 8. Při fotoperiodické reakci vyžadují dlouhý světelný den.
 9. Počáteční vývin je rychlejší, vytvářejí odnože již po druhém až třetím listu.
 1. Obilka je bez rýhy.
 2. Při klíčení roste jeden zárodečný kořínek.
 3. Stéblo vyplněno dření.
 4. V klásku nejvíce plodné horní kvítky.
 5. Více náročné na teplo, méně na vodu.
 6. Existují pouze jarní formy.
 7. V době jarovizace vyžadují vyšší teploty.
 8. Při fotoperiodické reakci vyžadují krátký světelný den nebo jsou k délce dne neutrální.
 9. Počáteční vývin je pomalý, vytvářejí odnože po čtvrtém až osmém listu.

Seznam obilnin

Pseudoobilniny

Jsou to rostliny z jiných čeledí než lipnicovité (Poaceae), které se ale přiřazují k této skupině díky stejnému hospodářskému využití a chemickému složení.

Seznam pseudoobilnin

 • laskavec (Amaranthus) - (Amaranthaceae)
 • merlík (Chenopodium) - (Amaranthaceae)
 • pohanka (Fagopyrum) - (Polygonaceae)

Obiloviny ve výživě

Obilniny jsou rostliny poměrně nenáročné, rostou v různých podmínkách a poskytují vysoké výnosy. Jejich plody - obiloviny - lze kromě toho dlouho skladovat, vytvářet zásoby a obchodovat s nimi. Proto hrály obiloviny v lidské historii velmi významnou úlohu jak při přechodu od sběračství a lovectví k usedlému zemědělství, tak také při vzniku obchodu a měst. Ještě kolem roku 1900 popsali etnologové na americkém Středozápadě indiánské kmeny, které se živily sběrem zrna divoce rostoucích travin. Postupným šlechtěním se podařilo zvyšovat výnosy a dosáhnout současného zrání zrna, což umožnilo klasickou sklizeň. Skladováním obilovin v obilních jamách vznikaly zásoby a přebytky, které pak umožnily i vznik obchodu, řemesel a měst, kde se směňovaly. České slovo "obilí" má společný původ s ruským "obilje", které znamená zásobu, hojnost.[1] I dnes se podíl obilovin na celosvětové lidské výživě odhaduje na 60 - 70 %, v chudých rozvojových zemích ale ještě daleko víc. Tam proto také hrozí choroby, způsobené jednostrannou výživou:

Mlácení obilí cepy
(Italský rukopis, 14. století)
Znak obce Kejžlice
Znak obce Zahnašovice
Aztékové skladují kukuřici
(Italský rukopis, 16. století)

Literatura

 • Cerkal, R., Hrstková, P., Středa, T.: Prezentace obilniny. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, http://www.mendelu.cz/~upsr/prezentace/obilniny/
 • Rychter, R., Ryant, P.: Výživa a hnojení obilnin. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, http://www.mendelu.cz
 • Sokol, J., Filosofická antropologie. Člověk jako osoba. Praha: Portál 2003
 • Ottův slovník naučný, heslo Sv. 1, str. 1

Reference

 1. Sokol, Filosofická antropologie, str. 55 a násl.

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Obilniny
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Obilniny
Obilniny

čirok • divoká rýže • ječmen • kañiwa • kukuřice setá • laskavec • merlík čilský • milička • oves • pohanka • prosopšenice • rosička útlá • rýže • slzovka obecná • pšenice špalda • semolina • tritikále • žito