Ve čtvrtek 30. 11. provedl tým Multimediaexpo.cz rychlostní testy.
Cílem testů bylo přidat 9 500 fotek nejvyšší možnou rychlostí.
Třetí test nás potěšil průměrnou rychlostí 187 editací za 1 minutu...
FFresh emotion happy.png

Písek (materiál)

Z Multimediaexpo.cz

Písek
Písek

Písek je směs drobných kamínků různého původu. Jeho hustota je závislá na vlhkosti v něm obsažené a pohybuje se přibližně od 1500 kg/m3 do 1700 kg/m3. Podle velikosti zrn se dělí do frakcí. Hlavní přínos písku je ve stavebnictví, při výrobě skla a ve slévárenství.

Stavební písky

  • Kopaný písek je velmi jemný písek používaný jako přísada do malt a omítek. Je jemný a po vyschnutí má velkou tvrdost a soudržnost.
  • Štěrkopísek je hrubší jak kopaný písek a má také dobrou soudržnost a pevnost po vyschnutí. Používá se jako přísada do betonů.
    • Říční je hrubší než kopaný a obsahuje i množství kamenů a balvanů, protože se těží z koryt řek jako naplavenina.
    • Tříděný je také hrubší, ale třídí se do frakcí, z nich nejpoužívanější je 0-4 mm
  • Zásypový písek je písek, který se díky jeho nevyhovujícím vlastnostem nehodí ani do betonu ani do malty. Proto se používá k zasypávání výkopů a podobným účelům.
Tříděný písek dodávaný z té samé pískovny má během času rozdílnou kvalitu. Záleží totiž na tom, v jakých vrstvách se zrovna těží. Tak se např. stane, že z dodané 04 (prošel sítem 04) uděláme výborný beton. Po roce znovu dodaná 04 obsahuje takové množství jemného písku, že je na beton nepoužitelný a nepomohlo by ani přidání cementu.

Technické písky

  • Křemičitý písek neboli Sklářský písek je písek, který je složen výhradně z kamínků a zrn křemene a používá se ve sklárnách k výrobě skla.
  • Slévárenský písek je speciální druh písku používaný zejména pří výrobě slévárenských forem pro odlévání různých strojních součástí.

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Sand