Předpona

Z Multimediaexpo.cz

Předpona v lingvistice označuje jednotlivý morfém, který se nachází před kořenem slova. Přidáním předpony dochází obyvykle k modifikaci významu slova, předpony patří mezi základní prostředky tvoření nových slov:

  • např. skočit - vyskočit, poskočit, přeskočit, doskočit, odskočit, zaskočit, neskočit

Většina předpon v češtině mění vid sloves na dokonavý (tzv. perfektivizační funkce), např. psát (nedok.) - napsat (dok.).