Přehřátá pára

Z Multimediaexpo.cz

Přehřátá pára má nižší tlak a hustotu než sytá pára téže teploty. Přehřátá pára vzniká například zahříváním syté páry bez přítomnosti kapaliny.

Přehřátá pára se svými vlastnostmi blíží spíše vlastnostem plynů, a to tím více, čím více se její stav liší od stavu syté páry. Pro přehřáté páry, jejichž stav je daleko od stavu sytých par platí přibližně stavová rovnice ideálního plynu.

Nebezpečnost při úniku

Unikající přehřátá pára je sice slyšet, avšak není prostým pohledem vidět: Bílá oblaka jsou z již vzduchem ochlazené páry, kondenzující v běžnou mokrou páru a mlhu, již neškodnou. Například při haváriích v továrnách bývala unikající ostrá pára příčinou úmrtí. Ani ne tak z prvotní poruchy, nýbrž často druhotně: Pokud do neviditelného proudu ostré páry někdo vstoupil, což se v zamlženém prostoru stane snadno, ostrý proud ho roztrhal. A hůře: K ležícímu tělu přicházeli i další lidé, pomoci, sami se však stávali dalšími a dalšími oběťmi.

Související články