Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Půdorys

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Půdorys katedrály v Amiens

V architektuře je půdorys plán, který ukazuje pomyslný řez budovou ve výšce jeden metr od podlahy. Z půdorysu je potom možno vyčíst konstrukční řešení podlaží, materiál a tloušťky stěn, rozmístění místností, otvory ve zdivu (okna, dveře, ...), vztahy mezi jednotlivými konstrukčními prvky. V půdoryse se povětšinou označují údaje nezbytné pro provedení díla, jako jsou délkové kóty, výměry a popisky jednotlivých místností, nebo zpevněných ploch a v neposlední řadě informace o jednotlivých prvcích. Půdorysů je pro provedení díla nezbytných několik - pro jednotlivá podlaží a konstrukční celky tak, aby bylo možno jednoduše a rychle přečíst požadovanou informaci. Termín půdorys bývá obecně používán i pro jiné způsoby prezentace, které znázorňují umístění a základní vztahy jednotlivých objektů.

Související články


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Půdorys
Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace