13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Pahorkatina

Z Multimediaexpo.cz

Senická pahorkatina

Pahorkatina je geomorfologická jednotka charakterizovaná jako území nebo geomorfologický tvar s mírně až středně zvlněným reliéfem a převládající výškovou (vertikální) členitostí od 50 do 150 m. Pahorkatiny tvoří významnou část povrchu Česka a jsou typické především pro Česko-moravskou subprovincii (soustavu).