Dovolená : 25. červenec — 11. srpen 2022
Holidays : 25 July — 11 August 2022
Vacaciones : 25 de julio — 11 de agosto de 2022

Pepsin

Z Multimediaexpo.cz

Pepsin je trávicí enzym, který vzniká v žaludku většiny obratlovců. Rozkládá bílkoviny potravy na albumózy a peptóny (směs různých peptidů o nízké molekulové hmotnosti). Pepsin se řadí se k hydrolázám, konkrétně k proteázám. Vzniká v buňkách žaludeční sliznice jako proenzym pepsinogen. Ten je v žaludku aktivován působením dříve vzniklých molekul pepsinu (jde o tzv. autokatalýzu). Aktivita pepsinu je nejvyšší v silně kyselém prostředí (pH 1,5 – 3,5) – proto je v žaludku přítomna kyselina chlorovodíková.[1]

Reference

  1. KODÍČEK, M. pepsin. From Biochemické pojmy: výkladový slovník [online]. Praha: VŠCHT Praha, 2007 [cit. 2008-08-29]. Available from:[1]