V pátek 26. dubna 2024 úderem 22 hodiny začíná naše nová
a opravdu velká série soutěží o nejlepší webovou stránku !!
Proto neváhejte a začněte hned zítra soutěžit o lákavé ceny !!

Periodikum

Z Multimediaexpo.cz

Periodikum či periodická publikace, event. periodická tiskovina je tiskovina, která vychází opakovaně, ať už v pravidelných či nepravidelných intervalech. Jedná se například o noviny s denní periodicitou, týdeníky, obtýdeníky, měsíčníky, ale i o publikace s periodicitou dvakrát či jen jednou (ročenka) do roka. Nepravidelně vycházející tiskoviny jsou označované jako občasníky. Zatímco vyšší periodicita (např. noviny) je typicky svázána s vyšší aktuálností, nižší periodicita bývá známkou odbornějšího zaměření tiskoviny. Periodikum může být určeno širokému publiku (případ novin, společenských časopisů atp.), či publiku více či méně specializovanému (literární časopisy, vědecké časopisy atp.). Nejčastěji bývají v prodeji nejčastěji na novinových stáncích (pro širokou veřejnost), ve specializovaných prodejnách (odborné časopisy), či je lze objednat a platit formou předplatného, v případě obsáhlejších tiskovin s nízkou periodicitou anebo hromadného zaslání více starších čísel případně i na dobírku. Podobně jako knihy (publikace neperiodické) nesou mezinárodní číslo ISBN, používá se pro periodika ISSN (anglicky: International Standard Serial Number, Mezinárodní standardní seriálové číslo).

Příbuzné články