13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Periskop

Z Multimediaexpo.cz

Principle of the periscope.
A - Periscope using two plane mirrors.
B - Periscope using two right–angled prisms.
1 - 2 - Plane mirrors.
3 - 4 - Right–angled prisms.
5 - 6 - Observer eye.
7 - 8 - Periscope tube.
H - Periscope optical height.
Principle of the lens periscope.
A - Periscope using a single lens (L2) to correct image.
B - Periscope which uses two lenses (L2-L3) to correct image.
1-3 - Periscope window.
2-4 - Field stop or reticle.
P - Right–angled prisms (or plane mirrors).
L1 - Objective lens.
L2 - for A - L2 - L3 - for B - Image erecting lens.
L3 - L4 -for A - L4-L5- for B - Eyepiece.
L0 - Field lens.
y - Distant object.
H - Periscope optical height.

Periskop je optické zařízení, které umožňuje boční posun přijímaného světelného paprsku. Používá se především ve vojenství, kde umožňuje výhled, aniž by byl pozorovatel vystaven přímé střelbě. Je důležitou součástí vybavení ponorek a bojových vozidel, používá se ale i v mnoha dalších oborech. Funguje na principu vertikálního tubusu na koncích opatřeným zrcadly nakloněnými v 45° úhlu tak, aby navzájem odrážely vnější obraz. Nejjednodušší periskop je tvořen dvojicí zrcadel, z nichž první odrazí světelný paprsek kolmo k původnímu směru a druhé zpět do původního směru, jen posunutý o vzdálenost zrcadel. Tento typ periskopu lze snadno vyrobit a používá se například k pohledu přes hlavy davu. Má ale jen omezené použití, protože při větší vzdálenosti zrcadel omezuje zorný úhel. Na principu periskopu pracují i binokulární dělostřelecké zaměřovací systémy. Skládají obraz ze dvojice objektivů a na základě paralaxy obrazů cíle umožňují určit jeho vzdálenost. Největší systémy tohoto druhu, vyrobené pro bitevní lodě, měly základnu dlouhou několik metrů.

Periskop ponorky je optická soustava, v níž je kromě zrcadel i soustava čoček. Tento typ periskopu nezmenšuje zorný úhel i při mnohametrovém posunu paprsku.

Galerie

Externí odkazy