Pokožka (živočichové)

Z Multimediaexpo.cz

Vrstvy epidermis živočichů

Pokožka (epidermis) je nejsvrchnější vrstva kůže. Tvoří vodotěsný ochranný obal kolem povrchu těla a je tvořena vrstavnatým epitelem z dlaždicovitých buněk, pod nimiž je bazální membrána.

Pokožka neobsahuje žádné cévy, a tak je vyživována pouze díky difuzi z škáry (dermis). Čtyři hlavní druhy buněk jsou keratinocyty, melanocyty, Langerhansovy buňky a Merkelovy buňky.

Vrstvy pokožky

Epidermis je rozdělená do mnoha vrstev. Rozlišují se:

  • Stratum corneum (tloušťka 0,01 až 0,04 mm) - obsahuje keratin chránící pokožku před dehydratací
  • Stratum lucidum (pouze v měkké kůži bez chlupů např. na dlaních)
  • Stratum granulosum (3-5 vrstev plochých buněk se zrny keratohyalinu)
  • Stratum spinosum (několik vrstev buněk s vysokým stupněm proteosyntézy)
  • Stratum basale (1 vrstva nízkých cylindrických buněk)

(Stratum basale a spinosum se pro svou mitotickou aktivitu nazývají stratum germinativum)

Obnova kůže

Nové buňky vznikají dělením buněk (mitózou) ve vnitřních vrstvách. Postupně se buňky dostávají do svrchních vrstev, mění tvar a diferencují se. Také se plní proteinem keratinem.

Když se buňky dostanou do nejsvrchnější vrstvy, zvané stratum corneum, jsou buď svléknuty (známé svlékání kůže, např. u hadů), nebo se odloupnou (běžné u lidí). Ve svrchní části pokožky, stratu corneu, je asi 15-20 vrstev mrtvých buněk, které se odlupují. Tento proces ("cyklus") pokožkových buněk se nazývá keratinizace.