Police nad Metují

Z Multimediaexpo.cz

Masarykovo náměstí v Polici nad Metují

Město Police nad Metují se nachází v okrese Náchod, kraj Královéhradecký.

 • Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 4 306 obyvatel.
 • Ke dni 1. 1. 2018 zde žilo 4 115 obyvatel.

Historické jádro města je městskou památkovou zónou.

Části města

Historie

Na počátku 13. století se do zdejší těžko přístupné lesnaté krajiny přistěhovalo několik poustevníků pod vedením jednoho z břevnovských mnichů. Podle některých se tak stalo roku 1201, přičemž mnich se prý jmenoval Jurik, podle jiných to byl Vitališ.

V každém případě první písemná zmínka o obci pochází z roku 1213 v darovací listině, kterou král Přemysl Otakar I. daroval území polického újezdu břevnovskému klášteru (Tyto informace jsou považovány za padělky označované jako "Falsa břevnovská", nicméně data v nich obsažená o původu Police se pravděpodobně zakládají na pravdivých údajích pocházející z nedochovaných listin). V listině krále Václava I. z roku 1229, kterou bylo darování krajiny břevnovskému klášteru potvrzeno, je Policko charakterizováno jako "krajina děsná v širé pustině". Řeholníci klučili les a zakládali pole, což zřejmě dalo pozdějšímu městu i jeho název.

Z Police se stalo "město" 6. září 1253, kdy král Přemysl Otakar II. vydává listinu, kde se do ní z Provodova přesunulo právo pořádat trhy. Police nad Metují je nejstarší z měst i vesnic v Broumovském výběžku. Byla to Police, kde původně sídlili benediktíni a odkud kolonizovali zdejší kraj. Všechna další města náchodského okresu (Náchod, Broumov, Hronov, atd.) byla založena až později.

Roku 1253 také započala stavba impozantního raně gotického kostela, dokončená roku 1294. Z původního kostela se dochoval především cenný portál. V 1.  polovině 13. století započala stavba kláštera, kolem něhož vzniklo městečko Police a několik dalších vsí. Stavba kláštera byla dokončena roku 1306.

Během husitských válek v roce 1420 město vydrancovali a vypálili katoličtí Slezané, obyvatelé (z nichž někteří se ukrývali na nedalekém Ostaši) byli povražděni. Klášter byl obnoven až po husitských válkách. Roku 1535 při mohutném požáru městečko téměř zcela vyhořelo. Roku 1775 bylo v okolí jedno ze středisek selského povstání. Klášter i kostel byly v 18. století barokně přestavěny. Klášter byl zrušen roku 1786 za doby vlády císaře Josefa II.

V první polovině 19. století se Police nad Metují stává důležitým obchodním i kulturním střediskem. Tento slibný vývoj se poněkud zpomalil po výstavbě železniční trati Choceň-Meziměstí, která se Polici nad Metují vyhýbá.[1][2][3]

9. září 2007 byla otevřena městská knihovna s informační kanceláří.

Obsah

Muzea, kultura a další

Pamětihodnosti

 • Radnice z roku 1718, její návrh je přisuzován K. I. Dienzenhofferovi. V roce 1842 budova částečně vyhořela, roku 1876 dostala věž nynější stylově nepříliš čistý osmiboký tvar s cimbuřím.
 • Benediktinský klášter z roku 1213. Stavba kláštera započala v 1. polovině 13. století, dokončena byla roku 1306.
  Klášter byl barokně přestavěn a zrušen roku 1786
 • Kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1253, dokončený roku 1294 (raně gotický portál). Původně raně gotický kostel byl barokně přestavěn. Dochovala se pískovcová osmiboká křtitelnice se znaky z vladislavské doby.
 • Renesanční Seelendrův sloup. Sloup byl věnovaný opatem broumovského kláštera Wolfgangem Seelendem z Prošovic jako výraz díků za ochranu, kterou mu Poličtí na začátku roku 1619 poskytli poté, co se proti němu broumovští protestanté vzbouřili. Událost stála na počátku třicetileté války.
 • Sloup Panny Marie Bolestné z roku 1707
 • Empírová kašna z roku 1818
 • Stará sroubená jednopatrová škola z roku 1785 s barokní střechou

Galerie

Partnerská města

Literatura

 1. Ottův slovník naučný, 1903, J. Otto, Praha
 2. Ottův slovník naučný nové doby, 1937, Novina, Praha
 3. Karel Vacek, Police nad Metují a Policko, 1989

Externí odkazy


Flickr.com nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Police nad Metují
Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Police nad Metují
Město Police nad Metují

HlavňovHonyPěkovPolice nad Metují • Radešov • Velká Ledhuje 

  Města a obce okresu Náchod  

Adršpach • Bezděkov nad Metují • Bohuslavice • Borová • Božanov • Broumov • Brzice • Bukovice • Černčice • Červená Hora • Červený Kostelec • Česká Čermná • Česká Metuje • Česká Skalice • Dolany • Dolní Radechová • Hejtmánkovice • Heřmanice • Heřmánkovice • Horní Radechová • Hořenice • Hořičky • Hronov • Hynčice • Chvalkovice • Jaroměř • Jasenná • Jestřebí • Jetřichov • Kramolna • Křinice • Lhota pod Hořičkami • Libchyně • Litoboř • Machov • Martínkovice • Mezilečí • Mezilesí • Meziměstí • Nahořany • Náchod • Nové Město nad Metují • Nový Hrádek • Nový Ples • Otovice • Police nad Metují • Provodov-Šonov • Přibyslav • Rasošky • Rožnov • Rychnovek • Říkov • Sendraž • Slatina nad Úpou • Slavětín nad Metují • Slavoňov • Stárkov • Studnice • Suchý Důl • Šestajovice • Šonov • Teplice nad Metují • Velichovky • Velká Jesenice • Velké Petrovice • Velké Poříčí • Velký Třebešov • Vernéřovice • Vestec • Vlkov • Vršovka • Vysoká Srbská • Vysokov • Zábrodí • Zaloňov • Žďár nad Metují • Žďárky • Žernov