Polygrafie

Z Multimediaexpo.cz

Polygrafie je výrobní obor, který zpracovává a tiskem rozmnožuje textové a obrazové předlohy. Zahrnuje tyto základní výrobní fáze: zhotovování tiskových forem, tisk, dokončovací výroba a přidružené odborné činnosti.

Rozdělení tisku

Oblast tisku můžeme pak dále dělit na základní kategorie :

Obě technologie se od sebe liší především náklady. U digitálního tisku jsou spíše variabilní, zatímco u ofsetového hrají velkou roli i fixní náklady. Obě technologie je pak vhodné kombinovat. O tom, kdy jakou technologii použít je nejlépe poradit se s odborníky.

V polygrafické výrobě se můžeme setkat s celou řadou materiálů, jejichž kvalita může do značné míry ovlivnit i výslednou kvalitu polygrafického produktu. Jedním z těch důležitých jsou i lepidla.