13. září 2021 je velmi významné datum pro naši Encyklopedii !!
Máme zcela novou kancelář, která leží přímo u obchodního centra Atrium Flora a stanice metra Flora !
Naše stará adresa je definitivně nahrazena novou — Jičínská 226/17, 130 00 Praha 3 - Žižkov.

Porodnost

Z Multimediaexpo.cz

Porodnost neboli natalita je demografický ukazatel udávající podíl narozených z určité skupiny za určité časové období. Uvádí se v promilích (‰), tedy v přepočtu na 1 000 jedinců.

Jestliže základním údajem je tzv. hrubá míra celkové porodnosti, čili počet narozených na 1 000 osob středního stavu obyvatelstva za kalendářní rok, nejčastěji se výraz hrubá míra porodnosti (hmp) používá jako synonymum pro hrubou míru živorodnosti (podíl živě narozených), vedlejším ukazatelem je pak hrubá míra mrtvorodnosti (podíl mrtvě narozených). Hrubá míra porodnosti představuje nejjednodušší ukazatel porodnosti. K zajištění prosté reprodukce v populaci s průměrnou délkou života 70 let je zapotřebí hrubé míry porodnosti alespoň 15 ‰. Maximální teoretická hmp v lidské populaci se odhaduje na přibližně 60 ‰. Reálná hmp se pohybuje od 51 ‰ v Nigeru po 7 ‰ v Hongkongu. Česká republika se řadí mezi státy s nejnižší porodností – v roce 2005 byla s hmp 9 ‰ na 212. místě z 224 sledovaných zemí světa.

Obsah

OSN: populační vývoj ve světě

1900 --- Afrika 133 milionů obyvatel – Asie 946 milionů – Evropa 408 milionů – Latin Am. & Karibik 74 milionů – Severní Amerika 82 milionů 2007 --- Afrika 965 milionů obyvatel – Asie 4,030 miliard – Evropa 731 milionů – Latin Am. & Karibik 572 milionů – Severní Amerika 339 milionů 2050 --- Afrika 1,997 miliard obyvatel – Asie 5,226 miliard – Evropa 664 milionů – Latin Am. & Karibik 769 milionů – Severní Amerika 445 milionů Zdroj: Population Division of the Department of Economic and Social Affairs of the United Nation. World Population Prospects: The 2006 Revision.[1] Podle zprávy populační komise OSN by při současné úrovni porodnosti mělo na Zemi žít za tři století těžko představitelných 134 miliard lidí; to však zpráva považuje za nereálné.

Ukazatele porodnosti

Hrubá míra porodnosti

Hrubá míra porodnosti (hmp) je základním údajem pro udávání porodnosti:

,

kde

je počet živě narozených dětí,
je střední stav obyvatelstva.

Související články