Prototyp

Z Multimediaexpo.cz

Prototyp (z řeckého prótos, první, a typos, ražba) je vzorový, pokusný první výrobek nebo vůbec příkladný exemplář nějaké třídy věcí. Tak byla Eiffelova věž v Paříži (1889) prototypem ocelové rozlhedny 19. století, podle něhož se stavěla i petřínská rozhledna v Praze (1891).

Prototyp letadla Helios na sluneční pohon

Navrženou novinku, nový typ nějakého průmyslového výrobku, je třeba vyzkoušet dřív, než se rozhodne o její výrobě nebo než se výroba rozběhne. Proto se nejprve staví např. zmenšené modely, ale pak se musí přikročit k výrobě funkčního prototypu. Ta je pochopitelně náročná, protože pro ni ještě nejsou k dispozici výrobní nástroje hromadné výroby, ale musí se vyrábět více méně „ručně“ v několika málo kusech. V softwarovém inženýrství je prototyp kus kódu (rutina), z níž se různými změnami „klonují“ další. Tím se ušetří mnoho času na psaní, ale hlavně na ladění, protože původní základ je už odladěn a vyzkoušen. V sémantice se prototypem rozumí vzorný příklad nějaké významové kategorie, s nímž se pak porovnávají další významy a podle jejich blízkosti rozhoduje, zda do téže kategorie také patří. Tak by prototypem psa mohl být třeba německý ovčák, prototypem stolu kulatý stůl se čtyřma nohama. V metrologii se prototypem rozumí vzorová realizace měrné jednotky, například prototypový kilogram z platinového iridia, umístěný v Pařížském Bureau des poids et mesures. Tam je umístěn i prototypový metr, tyč se dvěma ryskami, který je však jako normál od roku 1983 nahrazen novou, fyzikální definicí metru.


Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Prototyp