Šok ⇒ Mobilizace !! Vláda velmi rychle a potichu mění zákony !!
Bojí se nevole občanů. Jde o čas... Kdo tady straší válkou, Babiš ??

Pružina

Z Multimediaexpo.cz

Ressort de traction à spires jointives.jpg

Pružina (lidově nazývaná též pero neboli péro) je zařízení využívané k zachycení, akumulaci sil, tlumení rázů a chvění.

Obvyklé chování pružiny je takové, že pružina působí silou závislou na velikosti její výchylky z klidové polohy a ve směru proti této výchylce. Charakteristika pružiny je obecně křivka vyjadřující závislost mezi silou působící na pružinu a její pružnou deformací. U mnoha reálných pružin, především u často užívané šroubové tlačné pružiny či torzních tyčí, je tato závislost téměř lineární, v grafickém vyjádření je to tedy úsečka; sklon této úsečky udává tuhost pružiny, což je konstanta vyjadřující sílu potřebnou k jednotkové deformaci pružiny.

V tomto případě přímé úměrnosti síly a výchylky tedy lze matematicky takové chování vyjádřit následovně:

\(F = - k \cdot x\)

\(F\) je síla pružiny, \(k\) je koeficient tuhosti, \(x\) představuje výchylku pružiny z klidového stavu.

Plocha pod křivkou odpovídá dodané práci potřebné k určité deformaci pružiny neboli akumulované potenciální energii zatížené pružiny. V případě přímé úměrnosti tedy je:

\(E_p = W = \frac{1}{2}F\)\(l = \frac{1}{2}k\)\(l^2\)
Charakteristiky dvou pružin. Modrá přímka představuje pružinu, která při stejném roztažení klade vyšší odpor.

Obsah

Základní rozdělení pružin

Kovové pružiny

 • Pružiny namáhané ohybem:
  • listové pružiny
  • pružnice
  • šroubovité pružiny zkrutné
  • spirálové pružiny
 • Pružiny namáhané krutem:
  • šroubovité pružiny válcové (tažné a tlačné)
  • šroubovité pružiny kuželové
  • zkrutné tyče
 • Pružiny namáhané kombinovaně
  • talířové pružiny
  • kroužkové pružiny

Pryžové pružiny

 • gumové špalky
 • gumové dorazy
 • gumová lana

Pneumatické pružiny

Commons nabízí fotografie, obrázky a videa k tématu
Pružina