Black-Friday-2019-12-Multimediaexpo.png

Ptačí oblast

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání


Ptačí oblasti (zkratka PO, z angličtiny SPAs) jsou území vyhlášená podle evropské směrnice č. 79/409/EHS o ochraně volně žijících ptáků (zkráceně směrnice o ptácích). Spolu s evropsky významnými lokalitami vyhlášenými podle směrnice o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin č. 92/43 EHS vytvářejí soustavu Natura 2000, jejíž vybudování je jednou z povinností Česka jako člena EU. Ptačí oblasti jsou vymezovány podle výskytu druhů uvedených v přílohách směrnice, nebo jako shromaždiště (hnízdiště, zimoviště) ptáků libovolného druhu v počtu vyšším než 10 000 ks. Tito ptáci jsou hlavním předmětem ochrany, v ptačí oblasti jsou ovšem chráněni všichni ptáci, pakliže na některý druh není udělena výjimka z ochrany (např. povolení odstřelu protahujících populací kormorána velkého v Ptačí oblasti Třeboňsko). Ptačí oblasti nejsou zvláště chráněnými územími. Vyhlašuje je vláda svými nařízeními, ve kterých nejsou žádné zákazy, ale mohou zde být stanoveny činnosti vyžadující souhlasu orgánu ochrany přírody. V ptačích oblastech je podporován k přírodě šetrný způsob hospodaření. V Česku bylo navrženo (rokem 2009 také vyhlášeno) k ochraně celkem 41 ptačích oblastí o celkové rozloze 706 000 ha, tj. necelých 9 % rozlohy státu.

Přehled ptačích oblastí ČR

Název PO Kraj Rozloha (ha)
Ptačí oblast Beskydy Moravskoslezský, Zlínský 41 907
Ptačí oblast Bohdanečský rybník Padrubický 307
Ptačí oblast Boletice Jihočeský 23 580
Ptačí oblast Broumovsko Královéhradecký 9 129
Ptačí oblast Bzenecká Doubrava - Strážnické Pomoraví Jihomoravský 11 721
Ptačí oblast Českobudějovické rybníky Jihočeský 6 362
Ptačí oblast Českolipsko - Dokeské pískovce a mokřady Liberecký, Středočeský 9 410
Ptačí oblast Dehtář Jihočeský 341
Ptačí oblast Doupovské hory Karlovarský, Ústecký 63 116
Ptačí oblast Heřmanský stav - Odra - Poolzí Moravskoslezský 5 041
Ptačí oblast Hlubocké obory Jihočeský 3 322
Ptačí oblast Horní Vsacko Zlínský 27 001
Ptačí oblast Hostýnské vrchy Zlínský 5 177
Ptačí oblast Hovoransko - Čejkovicko Jihomoravský 1 413
Ptačí oblast Jaroslavické rybníky Jihomoravský 358
Ptačí oblast Jeseníky Moravskoslezský, Olomoucký 52 228
Ptačí oblast Jizerské hory Liberecký 11 674
Ptačí oblast Komárov Pardubický 2 046
Ptačí oblast Králický Sněžník Pardubický, Olomoucký 30 225
Ptačí oblast Krkonoše Královéhradecký, Liberecký 40 907
Ptačí oblast Křivoklátsko Plzeňský, Středočeský 31 932
Ptačí oblast Labské pískovnice Ústecký 35 516
Ptačí oblast Lednické rybníky Jihomoravský 689
Ptačí oblast Libavá Moravskoslezský, Olomoucký 32 678
Ptačí oblast Litovelské Pomoraví Olomoucký 9 319
Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská Ústecký 15 963
Ptačí oblast Novohradské hory Jihočeský 9 054
Ptačí oblast Orlické Záhoří Královéhradecký 904
Ptačí oblast Pálava Jihomoravský 8 536
Ptačí oblast Podyjí Jihomoravský 7 677
Ptačí oblast Poodří Moravskoslezský 8 063
Ptačí oblast Rožďalovické rybníky Královéhradecký, Středočeský 6 616
Ptačí oblast Řežabinec Jihočeský 110
Ptačí oblast Střední nádrž Vodního díla Nové Mlýny Jihomoravský 1 047
Ptačí oblast Soutok - Tvrdonicko Jihomoravský 9 576
Ptačí oblast Šumava Jihočeský, Plzeňský 95 701
Ptačí oblast Třeboňsko Jihočeský 47 386
Ptačí oblast Údolí Otavy a Vltavy Jihočeský, Středočeský 18 381
Ptačí oblast Vodní nádrž Nechranice Ústecký 1 191
Ptačí oblast Východní Krušné hory Ústecký 16 383
Ptačí oblast Žehuňský rybník - Obora Kněžičky Královéhradecký, Středočeský 1 964

Z uvedených ptačích oblastí nebyly během let 2004 a 2005 vládou schváleny ptačí oblasti Českobudějovické rybníky a Dehtář (v obou případech pro konflikt s rybničním hospodařením) a dále ptačí oblast Heřmanský stav - Odra - Poolzí (zde pro konflikt s uvažovaným rozšířením vodní dopravy, průmyslovou zónou Dolní Lutyně a výstavbou dálnice). Tyto oblasti však požívají předběžné ochrany, tj. je potřeba se na jejich území zdržet jednání, které by mohlo ohrozit účel jejich navržené ochrany. Ptačí oblast Heřmanský stav - Odra - Poolzí byla nakonec vyhlášena v červnu 2007 s účinností od 1.6.2008. Její rozloha byla zmenšena o oblast uvažované průmyslové zóny Dolní Lutyně, což znamenalo vyřazení lokality druhu moták pochop. Toto zmenšení je kompromisním řešením mezi požadavky ochrany přírody a veřejné správy (vláda a krajské organizace). Také ptačí oblast Českobudějovické rybníky a Dehtář je v současné době již vyhlášena.

Související články

Externí odkazy

Osobní nástroje
Jmenné prostory
Varianty
Akce
Hlavní funkce
Navigace
Nástroje
Příspěvky a dary
Další informace