Šok ⇒ EU: Silně zkrátit důchody a donutit důchodce a ženy více pracovat !!
Jinak nebude na nevítěznou válku a líné uprchlíky !!

Registrační číslo CAS

Z Multimediaexpo.cz

Registrační číslo CAS je jednoznačný numerický identifikátor, používaný v chemii pro chemické látky, polymery, biologické sekvence, směsi a slitiny. Bylo zavedeno redakcí světově nejrozšířenějšího chemického referátového časopisu Chemical Abstracts, vydávaného Americkou chemickou společností (American Chemical Society). Chemical Abstracs Service udržuje databázi chemických sloučenin popsaných ve vědecké literatuře, v patentech a v jiných publikacích (tzv. CAS registry). V současné době tato databáze obsahuje přibližně 23 miliónů sloučenin a denně jich v průměru přibývají další 4 tisíce. Databáze je také nejautoritativnějším zdrojem informací o anglických názvech sloučenin. Proto prakticky všechny specializované chemické databáze při identifikaci sloučenin používají toto registrační číslo jako jeden z vyhledávacích prvků.

Číslo je rozděleno pomlčkami do tří zón, z nichž první má proměnný počet číslic, další má vždy právě dvě číslice a poslední zóna obsahuje číslici jedinou, které slouží jako kontrolní součet pro umožnění automatické kontroly správnosti zápisu registračního čísla.

Výpočet tohoto kontrolního čísla se provádí následujícím způsobem: Vynecháme samotnou kontrolní číslici a pak postupujeme postupně zprava doleva a násobíme jednotlivé číslice přirozenými čísly zvyšovanými po jednotce a jednotlivé součiny sečítáme. Z výsledného součtu použijeme pouze zbytek po dělení deseti.

Např. voda má registrační číslo 7732-18-5; výpočet tedy vypadá následovně:

(8×1 + 1×2 + 2×3 + 3×4 + 7×5 + 7×6) = 105, 105 mod 10 = 5.

Různé izomery a stereoizomery sloučenin dostávají různá registrační čísla.

Externí odkazy