Richard Edward Taylor

Z Multimediaexpo.cz

Richard Edward Taylor, CC, FRS, FRSC (* 2. listopadu 1929, Alberta) je kanadsko-americký fyzik a emeritní profesor na Standfordské univerzitě v USA.

Společně s Jeromem Isaakem Friedmanem a Henry W. Kendallem roku 1990 získal Nobelovu cenu na fyziku za průkopnický výzkum týkající se hlubokých nepružných rozptylů elektronů na protonech a vázaných neutronech, které měly zásadní význam pro vývoj kvarkového modelu částicové fyziky.

Externí odkazy