Ropná rafinerie

Z Multimediaexpo.cz

Ropná rafinerie firmy Shell v Martinez, Kalifornie

Ropná rafinerie je petrochemický závod, kde je ropa zpracovávána a čištěna. Tak se vytváří užitečnější ropné produkty, jako jsou automobilové benzíny, motorová nafta, silniční, modifikované a stavebně izolační asfalty, lehké a těžké topné oleje, letecký petrolej a letecký benzín, zkapalněné uhlovodíkové plyny (LPG, propan, butan, síra, vakuové destiláty, parafíny a gače). Jedná se obvykle o velké, rozsáhlé průmyslové komplexy, sestávající se ze základních jednotek a potrubí, které je propojuje. Míra komplexnosti rafinerie je vyjadřována tzv. Nelsonovým indexem komplexity. Čím vyšší je tento index, tím vyšší rafinérské marže je možné při zpracování ropy dosáhnout.

Ropné rafinerie v ČR

Mapka ropovodů a míst rafinérií v České republice

V České republice existují pouze 2 společnosti, provozující ropné rafinerie - Česká rafinérská se svými provozy v Litvínově a v Kralupech n. Vltavou a pardubická rafinerie PARAMO, specializující se na výrobu asfaltů a olejů. České rafinerie jsou závislé na dodávkách ropy ze zahraničí ropovody. Rafinerie v Kralupech odebírá ropu z ropovodu IKL (Inglostadt-Kralupy-Litvínov), ostatní dvě z ruského ropovodu Družba.

Související články