Sekundární metabolit

Z Multimediaexpo.cz

Sekundární metabolity jsou organické látky vznikající v těle organismů, které nejsou přímo zahrnuté do procesu růstu, vývoje či rozmnožování daného organismu. Na rozdíl od primárních metabolitů nedostatek těchto látek nezpůsobuje okamžitou smrt, ale v dlouhodobém časovém rozmezí snižuje odolnost (plodnost, vzhled) organismu, a nebo nemá efekt vůbec. Určité sekundární metabolity bývají unikátní pro danou fylogenetickou skupinu organismů, a tak jsou zajímavé pro systematiky. Funkce sekundárních metabolitů bývá většinou ekologické povahy. Tyto látky totiž slouží např. jako ochrana proti predátorům, parazitům a nemocem, při mezidruhové kompetici a pro větší úspěšnost rozmnožování (např. pigmenty, atraktivní vůně). Ze sekundárních metabolitů se někdy získávají léky či jiné produkty.

Klasifikace sekundárních metabolitů

K sekundárním metabolitům patří:

Literatura