Slíbený gigantický balík 125 085 souborů byl včera přidán (7. ledna 2021) !
Nyní začíname budovat další super balíček 128 000 souborů,
který brzy rozdrtí všechny rekordy naší Encyklopedie...FFresh emotion cool.png

SharpPDF

Z Multimediaexpo.cz

SharpPDF je C# knihovna implementující třídy a rozhraní potřebné pro vytváření PDF dokumentů v několika krocích.

Byla vytvořena pro .NET Framework 1.1 a umí vytvářet plně kompatibilní PDF (testováno s Acrobat Readerem, Ghostscriptem a dalšími).

Ukázka zdrojového kódu

Hello World

pdfDocument myDoc = new pdfDocument("TUTORIAL","ME");
pdfPage myPage = myDoc.addPage();
myPage.addText("Hello World!",200,450,predefinedFont.csHelvetica,20);
myDoc.createPDF(@"c:\test.pdf");
myPage = null;
myDoc = null;

Externí odkazy