Silná interakce

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání

Silná interakce, či silná (jaderná) síla, je nejsilnější ze všech základních interakcí, působících mezi částicemi hmoty.

Vlastnosti

Zprostředkovatelem této síly je částice gluon. Působnost síly je omezena pouze na subatomární úroveň (dosah této síly je kolem 10-15 m, tzn. jedná se o sílu krátkého dosahu). Je zodpovědná za soudržnost kvarků tvořících hadrony, např. protony a neutrony, ale také za udržení protonů a neutronů v atomovém jádře. Teorie popisující chování silnou interakci se nazývá kvantová chromodynamika.

Související články