Sluneční terminátor
6. prosince začíná nová soutěž pro všechny editory naší encyklopedie !
Do pátku 11.1. si zde vytvořte uživatelský účet a udělejte alespoň 30 slušných editací.
Ze všech aktivních editorů vybereme 3 nejlepší (14.1.) a každý dostane špičkové ceny:
První a nejlepší editor dostane odměnu 600 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Druhý editor dostane odměnu 300 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.
Třetí editor dostane odměnu 200 Kč a status privilegovaného RCRedaktora.

Z Multimediaexpo.cz

Přejít na: navigace, hledání
Mapa světa s vyznačeným průběhem terminátoru v létě
Složený snímek zobrazující terminátor procházející Evropou a Afrikou

Sluneční terminátor je rozhraní mezi Sluncem osvětlenou a neosvětlenou částí planety nebo měsíce Sluneční soustavy. Pokud je uvažován tvar planet jako ideálně kulový, pak terminátor přibližně odpovídá hlavní kružnici. U těles bez atmosféry je terminátor obvykle lépe patrný. Vliv na průběh terminátoru má také reliéf daného tělesa. Díky rotaci těles kolem vlastních os, kolem Slunce a vychýlení elipsy drah mění terminátor svou polohu.

Terminátor, Měsíc a Země

Terminátor rozděluje kotouč Měsíce na dvě poloviny při pohledu ze Země kolem první a poslední čtvrti. Měsíční povrch posetý krátery vrhá v oblasti terminátoru stíny.

Při pozemské rovnodennosti protíná terminátor oba zemské póly, v období slunovratů se dotýká polárních kruhů. Terminátor lze podle postupu osvětlené, respektive neosvětlené strany, rozdělit na západní terminátor a východní terminátor.

Téměř nepatrný terminátor na obrázku planety Merkur
Terminátor planety Země. Ze snímku je patrný postupný přechod mezi denní a noční stranou – soumrak. Snímek pochází ze stanice ISS