Sopouch

Z Multimediaexpo.cz

Sopouch vedený od karmy a topení

Sopouch je část komína, která propojuje spotřebič a komínový průduch, do kterého jsou odváděny škodlivé plyny, které jsou produkovány spotřebičem. Sopouchy musí být co nejkratší a přímé. Sopouchy dlouhé max. 250 mm mohou být vodorovné, delší než 250 mm mají mít stoupání nejméně 10%. Svislá vzdálenost dvou sopouchů zaústěných nad sebou do jednoho komínového průduchu musí být nejméně 300 mm.

Externí odkazy