Spoiler

Z Multimediaexpo.cz

Spoiler je informace, která kazí prožitek z uměleckého díla, neboť ochuzuje recipienta (čtenáře, diváka) o moment překvapení. Obvykle prozrazuje klíčovou část děje (např. rozuzlení) nebo jisté předem nečekané formální postupy (např. přechod některé části černobílého filmu do barvy).

Termínu spoiler se také používá v počítačových hrách, a to tehdy, když je hráči odtajněno řešení hádanek, úkolů nebo hraní zjednodušujících strategií či taktik, u nichž se předpokládá, že na ně hráč má přijít sám.

V komentářích na internetových fórech bývá zvykem umístit před pasáže obsahující spoilery varování.

Etymologický původ slova

Výraz spoiler je přejat z angličtiny. Doslova znamená „to, co kazí“. Od slovesa to spoil, „kazit, zkazit“.