Střídavé napětí

Z Multimediaexpo.cz

Střídavé napětí je takové elektrické napětí, které v čase mění svou polaritu. Graficky znázorněné na osciloskopu může mít různé tvary:

 • obdélník, například jak výstup z TTL bez stejnosměrné složky nebo výstup obvodu s operačním zesilovačem, který cykluje mezi svými saturačními hodnotami
 • pila
  • skoky a jednostranný sklon,
  • oboustranný sklon, například jako neustálá integrace přírůstku s proměnlivým znaménkem (obdélníků)
 • harmonický sinus
  • přesně ve středu, symetrický,
  • částečně posunutý (vertikálně) o stejnosměrnou složku
 • nesymetrickým střídavým průběhem může být jakýkoli tvar za kondenzátorem, který blokuje stejnosměrnou složku:
  • průběh usměrněných půlvln za diodovým můstkem (oblouky proti špičkám)
  • cyklický průběh impulsů přechodového jevu (vysoké špičky proti mělkým úrovním ustálení)

Související články