Staré Smrkovice

Z Multimediaexpo.cz


Obec Staré Smrkovice se nachází v okrese Jičín, kraj Královéhradecký. Ke dni 3. 7. 2006 zde žilo 236 obyvatel.

Historie

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1347. Historie Staré Smrkovice, obec ležící při jižní hranici mikroregionu "Podchlumí "na místě bývalé tvrze o níž jsou písemná doložení z roku 1347. Jižní část obce ohraničuje tok řeky Javorky, pramenící v katastrálním území obce Pecka. Severní okraj obce dosahuje vrchu zvaného "Horka" v m.n.m. 278 m Na východě je společná hranice s obcí Nevratice. Západní hranici lemuje obecní les. Rozloha katastrálního území obce 520 ha, z toho 350 ha polí, 40 ha lesa a 9 ha rybník Historie obce začíná výstavbou a osídlením tvrze na pravém břehu řeky Javorky. Tuto skutečnost dokládají zbytky ochranných valů napouštěných vodou z řeky Javorky. Písemné doložení Petra ze Smrkovice pochází z roku 1347. . Další zmínka je od vrchního hejtmana Přibíka ze Smrkovice, správce statků pánů Veselských z Wartenberka. V roce 1518 nabyl panství Smrkovské Vilém z Pernštejna. To se skládalo ze vsí Smrkovic, Ohnišťan, Velkých Chomutic, Nevrátic, Loučné Hory, Šaplavy a Lhoty Ohnišťské. V průběhu let se na panství střídali majitelé až do doby Pobělohorské, kdy panství bylo prodáno za 55.386 rýnských Albrechtovi z Valštejna. Za zmínku stojí, že robota ve Smrkovicích byla zrušena 28. března 1780. V roce 1924 - 25 byl Smrkovický velkostatek rozparcelován drobným zemědělcům. Obec Smrkovická získala z parcelace les o výměře 37 ha za sumu 92.000 korun, stavení čp. 82 za 6.000 korun a rybníky ve výměře 14 ha za 11.900 korun. Školu obec postavila poprvé v roce 1861, po druhé roku 1904. Školné bylo zdarma a bylo hrazeno z pronájmů obecních domů a výnosů z lesa a rybníka. Škola doznala několik úprav a stojí dodnes. V obci bylo zastoupeno mnoho řemesel. Kovárny zde byly dvě, pekařství též dvě, dvě byly i hospody. Dále ve vsi bylo kolářství, řeznictví, košíkáři zde byli dokonce tři. V obci stávala cihelna. Dodnes stojí sušárna čekanky (pražírna cikorky) a výstavná budova mlýna. V roce 1927 se v cihelně pana Prachatického vyrobilo 500.000 cihel, 20.000 střešních tašek a 300.000 drenážních trubek. Ve zmíněné sušárně čekanky společnosti "Cikoria" se usušilo 3.404 q čekanky a 234 q cukrovky. V té době v obci žilo 608 obyvatel v 129 usedlostech. Postupem času a změnami ve společnosti vše zaniká nebo pozbývá na významu. Rozhodný moment v historii obce nastává v padesátých letech, kdy v důsledku industrializace průmyslu a kolektivizace zemědělství odchází k odchodu mladých lidí do měst a soukromé zemědělství jako zdroj obživy pro mnohé zaniká. Život na vsi se mění. Staré Smrkovice – historie tvrze

Ze zaniklé tvrze pocházel známý a velmi rozvětvený rod pánů z Weitmile.Prvním doloženým příslušníkem tohoto rodu byl Pešek na Střekově a z Veitmile,připomínaný v roce 1319. Přes velký počet dalších dochovaných písemností o příslušnících rodu Krabiců z Weitmile se jejich rodová tvrz připomíná jen jednou ,a to v roce 1356,kdy tuto tvrz spolu se dvorem vlastnil Vilém Krabice z Weitmile. Rod pánů Krabice z Weitmile nejvíce proslavil Beneš Krabice Weitmile,současník a přítel Karla IV.Beneš Krabice z Weitmile byl kanovníkem Pražského kostela a po určitou dobu ředitelem stavby chrámu sv.Víta.Je také autorem knihy,která se podrobně zabývá dobou vlády císaře Karla IV. Mlčení historických pramenů o veitmilské tvrzi si lze vysvětlit tím ,že páni z Weitmile získali další sídla,takže o rodnou tvrz ztratili zájem a nechali ji zpustnout.

Další zmínka o Starých Smrkovicích je z roku 1374 od Petra ze Smrkovic. V letech 1385-1412 vlastnil tvrz Přibík ze Smrkovic,purkrabí na Veliši a majitel Popovic. Jeho dcera Dorota prodala v roce 1440 tvrz,dvůr a ves Smrkovice s mlýnem v Březnici Hynku Krušinovi z Lichtenburka.V souvislosti s tímto prodejem je tvrz poprvé doložena písemně. V roce 1454 patřil statek Petru Kdulincovi z Ostroměře a jeho syn Mikuláš k němu připojil i Loučnou Horu.. V roce 1518 koupil Smrkovické panství od Matěje Libáka z Radovesic Vilém z Pernštejna. Panství bylo tvořeno tvrzí,dvorem a městečkem Smrkovice,dvorem a vsí Ohnišťany a Ohnišťanská Lhota,vsí Chomutice,vsí Loučná Hora a částí vsi Nevratice. Za Pernštejnů však tvrz i dvůr zpustly. Jan z Pernštejna majetek roku 1548 prodal Wachtlům z Pantenova. Historický údaj z roku 1540 uvádí,že bývalá tvrz Veitmile zanikla a na jejím místě je zřízen rybník.(Tento rybník náležel ke statku Staré Smrkovice a byl zrušen na konci 18.století.Jeho místo bylo upraveno na louky a nabylo dnešního vzhledu). V roce 1555 zdědil Smrkovice,Chomutice a Loučnou Horu Jan Jiří z Pantenova a obnovil smrkovickou tvrz. Jeho synovci,rovněž Jan Jiří, byly Smrkovice v roce 1622 konfiskovány a v roce 1623 je získal Albrecht z Valdštejna.Již tehdy se ve Starých Smrkovicích připomíná hřebčinec,který byl za Albrechta z Valdštejna značně rozšířen.Statek spolu s Radčí byl připojen k panství kumburskému.Po smrti Albrechta z Valdštejna ( popraven spolu s 27 českými pány v Praze) získal statek v roce 1635 Ferdinand III. a až do roku 1824 byl součástí komorního panství. Tvrz byla v 17.století opuštěna a následkem toho také zpustla.Zbylý kámen z tvrze i valů byl odvezen v 70.letech 19.století na stavbu železniční trati. Tvrz stávala na okraji dnešních Starých Smrkovic a ještě dnes je zde možno spatřit zbytky příkopů. Nezachovaly se však žádné stavební pozůstatky. (čerpáno z knihy Hrady,zámky a tvrze v Čechách …. – východní Čechy)

Pamětihodnosti

  • Pomník Rudé armády u obecního lesa Smrkovec


  Města a obce okresu Jičín  

Bačalky • Bašnice • Běchary • Bílsko u Hořic • Boháňka • Borek • Brada-Rybníček • Březina • Bříšťany • Budčeves • Bukvice • Butoves • Bystřice • Cerekvice nad Bystřicí • Červená Třemešná • Češov • Dětenice • Dílce • Dobrá Voda u Hořic • Dolní Lochov • Dřevěnice • Holín • Holovousy • Hořice • Cholenice • Chomutice • Choteč • Chyjice • Jeřice • Jičín • Jičíněves • Jinolice • Kacákova Lhota • Kbelnice • Kněžnice • Konecchlumí • Kopidlno • Kostelec • Kovač • Kozojedy • Kyje • Lázně Bělohrad • Libáň • Libošovice • Libuň • Lískovice • Lukavec u Hořic • Lužany • Markvartice • Miletín • Milovice u Hořic • Mladějov • Mlázovice • Nemyčeves • Nevratice • Nová Paka • Ohařice • Ohaveč • Osek • Ostroměř • Ostružno • Pecka • Petrovičky • Podhorní Újezd a Vojice • Podhradí • Podůlší • Radim • Rašín • Rohoznice • Rokytňany • Samšina • Sběř • Sedliště • Sekeřice • Slatiny • Slavhostice • Sobčice • Soběraz • Sobotka • Stará Paka • Staré Hrady • Staré Místo • Staré Smrkovice • Střevač • Sukorady • Svatojanský Újezd • Šárovcova Lhota • Tetín • Třebnouševes • Třtěnice • Tuř • Úbislavice • Údrnice • Úhlejov • Újezd pod Troskami • Úlibice • Valdice • Veliš • Vidochov • Vitiněves • Volanice • Vrbice • Vršce • Vřesník • Vysoké Veselí • Zámostí-Blata • Zelenecká Lhota • Železnice • Žeretice • Židovice • Žlunice